Công văn 551/BHXH-DVT

Công văn 551/BHXH-DVT năm 2014 tạm dừng thanh toán chi phí thuốc Ringerfundin do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 551/BHXH-DVT năm 2014 tạm dừng thanh toán chi phí thuốc Ringerfundin


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/BHXH-DVT
V/v tạm dừng thanh toán chi phí thuốc Ringerfundin

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến.

Thuốc Ringerfundin có số đăng ký: VN-7475-09; thành phần tương tự như Ringer acetat gồm: Sodium Chlorid, Potasium Chlorid, Calcium Chlorid Dihydrate; Magnesium Chlorid Hexahydrate, Sodium Acetate Trihydrate có trong danh mục được ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 của Bộ Y tế (thuốc STT 1091), ngoài ra còn có thêm Malic acid (0,67g trong 1000ml), hoạt chất này chưa có trong danh mục của Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 của Bộ Y tế. Do đó, thuốc Ringerfundin chưa thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế.

Theo báo cáo từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, thời gian vừa qua một số cơ sở khám, chữa bệnh đã mua, sử dụng và thanh toán thuốc Ringerfundin theo chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) với giá cao hơn nhiều so với Ringer acetat (do không có cạnh tranh với thuốc khác khi tham gia đấu thầu).

Để thực hiện đúng quy định trong thanh toán chi phí BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nạm đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc Phòng và Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thống nhất với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện quản lý, thanh toán chi phí thuốc Ringerfundin, dung dịch tiêm truyền, như sau:

1. Tạm dừng thanh toán thuốc Ringerfundin theo chế đBHYT kể từ ngày nhn được Công văn này.

2. Yêu cầu BHXH tỉnh báo cáo cụ thể tình hình cung ứng và sử dụng Ringerfundin cho bệnh nhân có thẻ BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn (theo phụ lục đính kèm) về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 15/3/2014 để tổng hp, báo cáo Bộ Y tế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên; (để b/c);
-
Bộ Y tế; Bộ Tài chính; (để b/c);
-
Tổng Giám đốc; (để b/c);
-
Các bnh vin trc thuc BYT;
- Sở Y tế các tnh, tp trực thuộc TW;
- Các Ban:CSYT, Chi, Kiểm tra;
- Website BHXH VN;
-
Lưu: VT, DVT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 


Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bảo hiểm xã hội tỉnh…………..

 

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG THUỐC RINGERFUNDIN CHO NGƯỜI BỆNH CÓ THẺ BHYT TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TRONG NĂM 2013 VÀ 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
(Kèm theo Công văn số 551/BHXH-DVT ngày 21 tháng 02 năm 2014)

STT

Tên cơ sở

Tình hình cung ứng thuốc

Tình hình sử dụng thuốc

Ghi chú

Đơn vị tính

Số lượng đã mua

Đơn giá

Thành tiền

Số lượng đã sử dụng cho viện phí

Số lượng đã sử dụng cho BHYT

Số lượng còn tồn kho

Số tiền đã thanh toán BHYT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (4) x (5)

(7)

(8)

(9) = (7) + (8)

(10) = (8) x (5)

(11)

1

Bệnh viện ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bệnh viện …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Nếu bệnh viện có nhiều gia khác nhau thì ghi thành 2 dòng

 

 

….,ngày      tháng      năm 2014

Người lập biểu
(ký tên)

Trưởng phòng giám định
(ký tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 551/BHXH-DVT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu551/BHXH-DVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2014
Ngày hiệu lực21/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 551/BHXH-DVT năm 2014 tạm dừng thanh toán chi phí thuốc Ringerfundin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 551/BHXH-DVT năm 2014 tạm dừng thanh toán chi phí thuốc Ringerfundin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu551/BHXH-DVT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành21/02/2014
        Ngày hiệu lực21/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 551/BHXH-DVT năm 2014 tạm dừng thanh toán chi phí thuốc Ringerfundin

             Lịch sử hiệu lực Công văn 551/BHXH-DVT năm 2014 tạm dừng thanh toán chi phí thuốc Ringerfundin

             • 21/02/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/02/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực