Công văn 5515/VPCP-QHQT

Công văn 5515/VPCP-QHQT về báo cáo giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5515/VPCP-QHQT 2021 báo cáo giải ngân vốn ODA


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5515/VPCP-QHQT
V/v báo cáo giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 8141/BTC-QLN ngày 23 tháng 7 năm 2021 về báo cáo giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài (vốn nước ngoài) 6 tháng đầu năm 2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo các Bộ ngành, cơ quan, địa phương thực hiện các giải pháp như sau:

1. Các Bộ ngành, cơ quan, địa phương sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài:

- Khẩn trương thực hiện các giải pháp trong phạm vi quản lý của mình và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đ đy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, coi đây là nhiệm vụ chính trị của các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách năm 2021 được giao.

- Tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể về khả năng giải ngân của từng dự án, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Đối với các trường hợp không có khả năng hoàn thành khối lượng dự án theo tiến độ đề ra, phải thực hiện cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn được giao và khẩn trương có văn bản đề xuất gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong tháng 8 năm 2021 để báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ.

- Chỉ đạo các chủ dự án khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án; giải quyết các khó khăn vướng mắc trong đấu thầu hợp đồng, xin ý kiến “không phản đối” của Nhà tài trợ, đặc biệt là các tranh chấp hợp đồng (nếu có) để có khối lượng hoàn thành, đủ điều kiện thanh toán và gửi hồ sơ giải ngân, rút vốn tới Bộ Tài chính. Các chủ dự án chủ động báo cáo cơ quan chủ quản và Bộ, ngành liên quan về các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Đối với chương trình, dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định; phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn thành thủ tục gia hạn, điều chỉnh hiệp định vay đã ký (nếu có).

2. Về kiến nghị tiếp tục thực hiện theo hiệp định vay đã ký đsử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài thanh toán tiền thuế cho các dự án: Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đưa nội dung này vào quy định tại Nghị định thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công, trong đó tập trung các dự án lớn, các dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

- Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền quyết định việc cắt giảm kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2021 của các Bộ, cơ quan và địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách trung ương được giao đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, để điều chuyển vốn cho các Bộ, cơ quan, địa phương khác đang thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhanh trong năm 2021.

4. Bộ Tài chính:

- Thực hiện thẩm định, đánh giá khoản vay, chủ động làm việc với nhà tài trợ giải quyết kịp thời các vướng mắc về giải ngân.

- Cải cách, đơn giản hóa trình tự, thủ tục luân chuyển hồ sơ trong thanh toán, giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Các Vụ: KTTH, CN, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT. HN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5515/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5515/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2021
Ngày hiệu lực11/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(12/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5515/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 5515/VPCP-QHQT 2021 báo cáo giải ngân vốn ODA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5515/VPCP-QHQT 2021 báo cáo giải ngân vốn ODA
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5515/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành11/08/2021
        Ngày hiệu lực11/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (12/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5515/VPCP-QHQT 2021 báo cáo giải ngân vốn ODA

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5515/VPCP-QHQT 2021 báo cáo giải ngân vốn ODA

              • 11/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực