Công văn 552/BTP-PBGDPL

Công văn 552/BTP-PBGDPL năm 2018 về phát hành báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, bộ, ngành, địa phương năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 552/BTP-PBGDPL 2018 kết quả hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 552/BTP-PBGDPL
V/v phát hành báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, bộ, ngành, địa phương năm 2017

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 12/02/2018, Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã ban hành báo cáo số 44/BC-HĐPH về kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, bộ, ngành, địa phương năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Toàn văn báo cáo trên được đăng tải trên Cng thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://moj.gov.vn (mục văn bản điều hành).

Bộ Tư pháp trân trọng thông báo và đề nghị Quý cơ quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, khai thác có hiệu quả nội dung báo cáo; tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) để phối hợp, tháo gỡ kịp thời.

Trân trọng sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng (để báo cáo);
- Tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Đỗ Xuân Lân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 552/BTP-PBGDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu552/BTP-PBGDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2018
Ngày hiệu lực23/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 552/BTP-PBGDPL

Lược đồ Công văn 552/BTP-PBGDPL 2018 kết quả hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 552/BTP-PBGDPL 2018 kết quả hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu552/BTP-PBGDPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐỗ Xuân Lân
        Ngày ban hành23/02/2018
        Ngày hiệu lực23/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 552/BTP-PBGDPL 2018 kết quả hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Công văn 552/BTP-PBGDPL 2018 kết quả hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật

           • 23/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực