Công văn 552/TCHQ-GSQL

Công văn số 552/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc Thực hiện Biểu thuế

Nội dung toàn văn Công văn 552/TCHQ-GSQL Thực hiện Biểu thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 552/TCHQ-GSQL
V/v: Thực hiện Biểu thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2007 

 

 Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Trung tâm PTPL miền Bắc, miền Trung, miền Nam

 

Ngày 28/7/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Để việc phân loại và tính thuế thực hiện thống nhất theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC và các văn bản bổ sung sửa đổi Quyết định này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Việc phân loại hàng hóa về nguyên tắc vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu.

Kể từ ngày Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC nêu trên có hiệu lực, một mặt hàng sau khi phân loại phải có mã số đầy đủ là 10 chữ số theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC Khi cập nhật dữ liệu vào hệ thống, cán bộ tiếp nhận cập nhật đầy đủ mã số 10 chữ số.

Đối với Biểu thuế ưu đãi đặc biệt (ví dụ Biểu thuế CEPT, Biểu thuế ASEAN – Trung Quốc…) với mã hàng 8 số vẫn còn hiệu lực, cán bộ Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp khai báo và phân loại hàng ở cấp độ 10 chữ số theo Biểu thuế ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC; khi tính thuế cho hàng hóa đủ điều kiện được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp và cán bộ nghiệp vụ sử dụng 8 chữ số đầu, đối chiếu với Biểu thuế ưu đãi đặc biệt để tính thuế; Trường hợp thuế suất quy định tại Biểu thuế ưu đãi đặc biệt cao hơn mức thuế suất ưu đãi thì doanh nghiệp được lựa chọn mức thuế suất ưu đãi để tính thuế.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn như trên để các đơn vị Hải quan biết, thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Vụ CST);
- Cục KTSTQ, Cục CNTT,
  Cục ĐTCBL, Vụ KTTT XNK;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 552/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu552/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2007
Ngày hiệu lực24/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 552/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 552/TCHQ-GSQL Thực hiện Biểu thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 552/TCHQ-GSQL Thực hiện Biểu thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu552/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành24/01/2007
        Ngày hiệu lực24/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 552/TCHQ-GSQL Thực hiện Biểu thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 552/TCHQ-GSQL Thực hiện Biểu thuế

           • 24/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực