Công văn 552/TTg-KTTH

Công văn 552/TTg-KTTH năm 2018 về báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 552/TTg-KTTH 2018 báo cáo khó khăn vướng mắc quá trình thực thi pháp luật đầu tư công


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 552/TTg-KTTH
V/v báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đ hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, địa phương khẩn trương rà soát tổng thể, báo cáo:

1. Những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công, trong đó làm rõ các nội dung vướng mắc tại: Luật Đầu tư công, các Nghị định (số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015, số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016) và các văn bản liên quan; những bất cập trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2018; tiến độ giải ngân của các dự án, trong đó tập trung vào các dự án có tiến độ giải ngân chậm, nguyên nhân cụ thể.

3. Đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung về mặt thể chế và giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

4. Báo cáo gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 5 năm 2018 để tổng hợp theo quy định; đồng gửi Văn phòng Chính phủ để phối hợp theo dõi. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đầy đủ, nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP; các Vụ TKBT, TH, CN, NN, KGVX, PL, QHQT, NC.
- Lưu: VT, KTTH (3), Hằng.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 552/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu552/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2018
Ngày hiệu lực24/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 552/TTg-KTTH 2018 báo cáo khó khăn vướng mắc quá trình thực thi pháp luật đầu tư công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 552/TTg-KTTH 2018 báo cáo khó khăn vướng mắc quá trình thực thi pháp luật đầu tư công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu552/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành24/04/2018
        Ngày hiệu lực24/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 552/TTg-KTTH 2018 báo cáo khó khăn vướng mắc quá trình thực thi pháp luật đầu tư công

           Lịch sử hiệu lực Công văn 552/TTg-KTTH 2018 báo cáo khó khăn vướng mắc quá trình thực thi pháp luật đầu tư công

           • 24/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực