Công văn 552/XNK-CN

Công văn 552/XNK-CN năm 2013 giấp phép kinh doanh rượu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 552/XNK-CN năm 2013 giấp phép kinh doanh rượu


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 552/XNK-CN
V/v giấp phép kinh doanh rượu

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan

Bộ Công Thương nhận được công văn số 1126/GSQL-GQ1 ngày 15 tháng 11 năm 2013 về giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu. Về vấn đề này, Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 20 Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về sản xuất kinh doanh rượu quy định: "Chỉ có doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu mới được nhập khẩu trực tiếp rượu…"

Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP quy định: "Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu mà vẫn còn thời hạn thì không phải xin cấp lại giấy phép. Hết thời hạn trong Giấy phép phải làm thủ tục xin cấp giấy phép theo các quy định của Nghị định này."

Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 94/2012/NĐ-CP sản xuất kinh doanh">39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP quy định: "Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu theo quy định tại Nghị định 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 mà vẫn còn thời hạn thì không phải xin cấp lại giấy phép, bao gồm cả việc nhập khẩu…"

Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 về sản xuất, kinh doanh rượu quy định: "Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu mới được nhập khẩu trực tiếp, ủy thác nhập khẩu…"

Căn cứ những quy định tại các văn bản nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV thương mại Hòa Vang không xuất trình được Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu còn hiệu lực được cấp theo Nghị định số 40/2008/NĐ-CP hoặc Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu được cấp theo Nghị định 94/2012/NĐ-CP thì không được nhập khẩu trực tiếp rượu.

Trên đây là ý kiến của Cục Xuất nhập khẩu gửi quý Cục để tham khảo.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Trần Tuấn Anh (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, CN, huongnth

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 552/XNK-CN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 552/XNK-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/11/2013
Ngày hiệu lực 18/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 552/XNK-CN năm 2013 giấp phép kinh doanh rượu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 552/XNK-CN năm 2013 giấp phép kinh doanh rượu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 552/XNK-CN
Cơ quan ban hành Cục Xuất nhập khẩu
Người ký Phan Thị Diệu Hà
Ngày ban hành 18/11/2013
Ngày hiệu lực 18/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 552/XNK-CN năm 2013 giấp phép kinh doanh rượu

Lịch sử hiệu lực Công văn 552/XNK-CN năm 2013 giấp phép kinh doanh rượu

  • 18/11/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/11/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực