Công văn 552/XNK-CN

Công văn 552/XNK-CN năm 2013 giấp phép kinh doanh rượu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 552/XNK-CN năm 2013 giấp phép kinh doanh rượu


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 552/XNK-CN
V/v giấp phép kinh doanh rượu

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan

Bộ Công Thương nhận được công văn số 1126/GSQL-GQ1 ngày 15 tháng 11 năm 2013 về giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu. Về vấn đề này, Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 20 Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về sản xuất kinh doanh rượu quy định: "Chỉ có doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu mới được nhập khẩu trực tiếp rượu…"

Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP quy định: "Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu mà vẫn còn thời hạn thì không phải xin cấp lại giấy phép. Hết thời hạn trong Giấy phép phải làm thủ tục xin cấp giấy phép theo các quy định của Nghị định này."

Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP quy định: "Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu theo quy định tại Nghị định 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 mà vẫn còn thời hạn thì không phải xin cấp lại giấy phép, bao gồm cả việc nhập khẩu…"

Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 về sản xuất, kinh doanh rượu quy định: "Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu mới được nhập khẩu trực tiếp, ủy thác nhập khẩu…"

Căn cứ những quy định tại các văn bản nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV thương mại Hòa Vang không xuất trình được Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu còn hiệu lực được cấp theo Nghị định số 40/2008/NĐ-CP hoặc Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu được cấp theo Nghị định 94/2012/NĐ-CP thì không được nhập khẩu trực tiếp rượu.

Trên đây là ý kiến của Cục Xuất nhập khẩu gửi quý Cục để tham khảo.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Trần Tuấn Anh (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, CN, huongnth

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

 

Thuộc tính Công văn 552/XNK-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu552/XNK-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2013
Ngày hiệu lực18/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước

Lược đồ Công văn 552/XNK-CN năm 2013 giấp phép kinh doanh rượu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 552/XNK-CN năm 2013 giấp phép kinh doanh rượu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu552/XNK-CN
        Cơ quan ban hànhCục Xuất nhập khẩu
        Người kýPhan Thị Diệu Hà
        Ngày ban hành18/11/2013
        Ngày hiệu lực18/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 552/XNK-CN năm 2013 giấp phép kinh doanh rượu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 552/XNK-CN năm 2013 giấp phép kinh doanh rượu

            • 18/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực