Công văn 5525/BHXH-BT

Công văn 5525/BHXH-BT năm 2018 về chốt quá trình đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5525/BHXH-BT 2018 chốt quá trình đóng bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5525/BHXH-BT
V/v trả lời bà Vũ Thị Ngọc Anh

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Bà Vũ Thị Ngọc Anh
(Địa chỉ: số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được Công văn số 11672/VPCP-ĐMDN ngày 29/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, chuyển kiến nghị của bà Vũ Thị Ngọc Anh - Công ty Basic (Thành phố Hồ Chí Minh) về việc chốt quá trình đóng BHXH. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc và các văn bản hướng dẫn, đối với đơn vị nợ tiền, đóng BHXH, BHTN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng đủ BHXH, BHTN, sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp Công ty Basic còn nợ tiền đóng BHXH, BHTN nếu có phát sinh quyền lợi BHXH, BHTN thì cơ quan BHXH chỉ xác nhận đến thời điểm Công ty đã đóng đủ BHXH, BHTN. Đến khi Công ty đã đóng đủ tiền nợ BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, Công ty lập danh sách đề nghị xác nhận bổ sung quá trình tham gia cho người lao động kèm theo thông báo của cơ quan BHXH (đã trả cho đơn vị tại thời điểm xác nhận s BHXH) gửi cơ quan BHXH để được xác nhận bổ sung quá trình đóng. Sau khi cơ quan BHXH hoàn tất việc xác nhận bổ sung sổ BHXH sẽ trả lại cho Bà.

BHXH Việt Nam trả lời để bà Vũ Thị Ngọc Anh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ/(để b/c);
- Phó TGĐ Trần Đình Liệu (để b/c);
- Trưởng ban Thu (để b/c);
- Các đơn vị: ST, CSXH;
- BHXH Thành phố HCM;
- Lưu: VT, BT (02b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THU
PHÓ TRƯỞNG BAN
Vũ Mạnh Chữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5525/BHXH-BT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5525/BHXH-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5525/BHXH-BT 2018 chốt quá trình đóng bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5525/BHXH-BT 2018 chốt quá trình đóng bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5525/BHXH-BT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýVũ Mạnh Chữ
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5525/BHXH-BT 2018 chốt quá trình đóng bảo hiểm xã hội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5525/BHXH-BT 2018 chốt quá trình đóng bảo hiểm xã hội

            • 28/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực