Công văn 5526/BYT-KCB

Công văn 5526/BYT-KCB năm 2014 tăng cường thực hiện công tác Dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5526/BYT-KCB 2014 tăng cường thực hiện Dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện Bộ Y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5526/BYT-KCB
V/v: Tăng cường thực hiện công tác Dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng y tế ngành;
- Giám đốc các bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Giám đốc các bệnh viện thuộc trường Đại học Y- Dược.

Ngày 26 tháng 01 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 08/2011/TT-BYT Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện. Trong quá trình tổ chức, thực hiện Thông tư các đơn vị đã có nhiều nỗ lực để thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư như: Thành lập khoa (tổ) Dinh dưỡng, bố trí nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị chuyên môn phục vụ khám, tư vấn dinh dưỡng và cung cấp suất ăn bệnh lý cho người bệnh. Tuy nhiên qua kết quả khảo sát, kiểm tra giám sát của Cục Quản lý khám, chữa bệnh và báo cáo của các đơn vị tại Hội nghị đánh giá Ba năm thực hiện Thông tư 08/2011/TT-BYT được tổ chức ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy còn những tồn tại, hạn chế đó là: Một số bệnh viện nhất là bệnh viện tuyến huyện chưa thành lập khoa hoặc tổ dinh dưỡng theo quy định; Nhiều bệnh viện thành lập khoa hoặc tổ dinh dưỡng nhưng hoạt động chưa hiệu quả hoặc không hoạt động; Khoa dinh dưỡng thiếu biên chế hoặc chỉ có cán bộ kiêm nhiệm; Cán bộ khoa dinh dưỡng hầu như chưa được đào tạo chuyên khoa; Cơ sở hạ tầng và dụng cụ chuyên môn của khoa Dinh dưỡng chưa bảo đảm; Sự phối hợp của khoa Dinh dưỡng với các khoa lâm sàng còn rất hạn chế. Do vậy, nhiều nhiệm vụ chuyên môn về công tác dinh dưỡng, tiết chế quy định tại Thông tư chưa được thực hiện hiệu quả.

Để khắc phục những tồn tại trên đây nhằm bảo đảm tốt công tác dinh dưỡng, tiết chế góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị và phục hồi sức khỏe của người bệnh, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện những việc sau đây:

1. Đối với các Sở Y tế và Y tế ngành:

- Phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác Dinh dưỡng, tiết chế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn;

- Phân công một chuyên viên chịu trách nhiệm giúp lãnh đạo Sở và Thủ trưởng Y tế ngành theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện công tác dinh dưỡng, tiết chế theo quy định tại Thông tư 08/2011/TT-BYT Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện;

- Phối hợp cơ quan truyền thông của tỉnh và chỉ đạo Trung tâm truyền thông sức khỏe của Sở Y tế thực hiện tốt công tác truyền thông về dinh dưỡng trong điều trị để nâng cao nhận thức của cộng đồng;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những tồn tại về dinh dưỡng, tiết chế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Định kỳ hằng năm gửi báo cáo công tác Dinh dưỡng, tiết chế về Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế.

2. Đối với các Bệnh viện, Viện Nghiên cứu có giường bệnh:

- Giám đốc bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh cần quan tâm hơn nữa, tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện cần thiết trong việc thực hiện hiệu quả Thông tư 08/2011/TT-BYT Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện;

- Phân công một Lãnh đạo bệnh viện phụ trách công tác Dinh dưỡng, tiết chế.

- Thành lập hoặc củng cố khoa (tổ) Dinh dưỡng, tiết chế. Xây dựng quy chế hoạt động của khoa (tổ) Dinh dưỡng và tổ chức thực hiện tốt sự phối hợp với các khoa, bộ phận khác trong bệnh viện;

- Tăng cường đầu tư nguồn lực phù hợp, bảo đảm các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về dinh dưỡng, tiết chế quy định tại Thông tư 08/2011/TT-BYT;

- Tăng cường truyền thông, tư vấn về dinh dưỡng tới người bệnh và người nhà người bệnh;

- Định kỳ hằng năm gửi báo cáo công tác Dinh dưỡng - Tiết chế về cơ quan quản lý trực tiếp.

Nhận được văn bản này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế -138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội để Cục tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp, chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, Tp trực thuộc TW (để chỉ đạo);
- Cổng TTĐT BYT, Website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5526/BYT-KCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5526/BYT-KCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2014
Ngày hiệu lực19/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5526/BYT-KCB 2014 tăng cường thực hiện Dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện Bộ Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5526/BYT-KCB 2014 tăng cường thực hiện Dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện Bộ Y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5526/BYT-KCB
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Xuyên
        Ngày ban hành19/08/2014
        Ngày hiệu lực19/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5526/BYT-KCB 2014 tăng cường thực hiện Dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện Bộ Y tế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5526/BYT-KCB 2014 tăng cường thực hiện Dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện Bộ Y tế

             • 19/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực