Công văn 5526/TCHQ-GSQL

Công văn 5526/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục hải quan đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5526/TCHQ-GSQL 2019 thủ tục hải quan đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5526/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai.
(Đ/c: s 039 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 75/2019/CV ngày 10/7/2019 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai về việc đưa hàng miễn thuế vào kho ngoại quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về thủ tục đưa hàng vào kho ngoại quan: đề nghị Công ty căn cứ khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ và Điều 85 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ để thực hiện.

Về quy định đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan: đề nghị Công ty căn cứ Khoản 28 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, sửa đổi bổ sung Điều 50 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện. Việc khai báo tờ khai vận chuyển kết hp thực hiện theo hướng dẫn tại Mu số 02 Tờ khai điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu - Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục Hải quan TP Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (để biết và p/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5526/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5526/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2019
Ngày hiệu lực29/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5526/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 5526/TCHQ-GSQL 2019 thủ tục hải quan đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5526/TCHQ-GSQL 2019 thủ tục hải quan đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5526/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành29/08/2019
        Ngày hiệu lực29/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5526/TCHQ-GSQL 2019 thủ tục hải quan đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5526/TCHQ-GSQL 2019 thủ tục hải quan đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế

           • 29/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực