Công văn 5528/BNN-TCCB

Công văn 5528/BNN-TCCB năm 2014 đánh giá việc triển khai Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5528/BNN-TCCB 2014 tăng cường giáo dục pháp luật thanh thiếu niên


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5528/BNN-TCCB
V/v đánh giá việc triển khai Đề án tăng cường công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các trường thuộc Bộ;
- Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015, thực hiện yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1007/BCĐ-ĐA ngày 08/4/2014 về việc tổ chức đánh giá toàn diện việc triển khai Đề án nhằm phục vụ sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị báo cáo việc triển khai thực hiện Đề án từ ngày ban hành Đề án đến ngày 30/6/2014 (tập trung vào kết quả, tỷ lệ các chỉ tiêu đạt được, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất giải pháp, phương hướng…), yêu cầu báo cáo bao gồm những nội dung sau:

1. Những kết quả đạt được:

a) Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, chỉ đạo phục vụ hoạt động phổ biến pháp luật tại các trường:

- Thành lập Ban Tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); giao bộ phận chuyên trách thực hiện công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên (nêu rõ số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành).

- Xây dựng Kế hoạch PBGDPL cho giáo viên, học sinh - sinh viên trong trường (đề nghị gửi bản photocopy Kế hoạch kèm theo công văn báo cáo).

- Vai trò của các tổ chức chính trị: tổ chức đảng, đoàn thanh niên trong việc đẩy mạnh công tác PBGDPL tại trường học.

b) Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, dạy và học môn pháp luật cho học sinh - sinh viên.

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, hội thi, hội trại chủ đề pháp luật (nêu cụ thể các hoạt động, số lượng...);

- Thực hiện ký cam kết không vi phạm pháp luật.

- Xây dựng Câu lạc bộ pháp luật hoặc chuyên đề PBGDPL trên Website của nhà trường (nêu rõ tên Website, địa chỉ truy cập)

- Biên soạn tài liệu pháp luật phù hợp với trình độ, lứa tuổi của học sinh - sinh viên (liệt kê tài liệu đã biên soạn, ban hành, bao gồm cả số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành).

c) Công tác bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao năng lực cho người thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong trường và đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia phổ biến giáo dục pháp luật:

- Hoạt động tổ chức tập huấn (nếu có)

- Cử cán bộ tham dự các khóa tập huấn do Bộ, ngành tổ chức.

d) Trang bị cơ sở vật chất, bố trí kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, chỉ ra các nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục.

3. Phương hướng tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên tại Trường trong thời gian tới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các trường triển khai thực hiện và gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 21/7/2014 để tổng hợp.

Thông tin chi tiết liên hệ Đ/c Trần Mai Hương - Phòng Quản lý đào tạo: Tel: 08045918, 01677212778. Email: [email protected]/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (b/c)
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5528/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5528/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2014
Ngày hiệu lực11/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5528/BNN-TCCB 2014 tăng cường giáo dục pháp luật thanh thiếu niên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5528/BNN-TCCB 2014 tăng cường giáo dục pháp luật thanh thiếu niên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5528/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLê Thị Bình
        Ngày ban hành11/07/2014
        Ngày hiệu lực11/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5528/BNN-TCCB 2014 tăng cường giáo dục pháp luật thanh thiếu niên

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5528/BNN-TCCB 2014 tăng cường giáo dục pháp luật thanh thiếu niên

            • 11/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực