Công văn 5529/SYT-NVY-TCKT

Công văn 5529/SYT-NVY-TCKT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 01/10/2009 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5529/SYT-NVY-TCKT hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 5529/SYT-NVY-TCKT
V/v Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách BHYT từ ngày 01/10/2009.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2009

Kính gửi:

- Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Trung tâm y tế dự phòng quận/huyện.

Thực hiện các quy định về triển khai chính sách Bảo hiểm y tế từ ngày 01/10/2009. Sau khi thống nhất với Bảo hiểm xã hội TPHCM, Sở Y tế thông báo đến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố một số nội dung chính sau đây:

I. VỀ CƠ SỞ ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT BAN ĐẦU.

1. Tại tuyến phường/xã và tương đương:

- Giao Trung tâm y tế dự phòng quận/huyện chủ trì phối hợp với Bệnh viện quận/huyện đánh giá tình hình thực tế, đề xuất danh sách các trạm y tế phường/xã có đủ điều kiện là cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu, kèm phương án triển khai thực hiện trình Sở Y tế xem xét, phê duyệt.

- Trạm y tế, bộ phận y tế của các cơ quan, đơn vị, trường học lập thủ tục trình Sở Y tế thẩm định, phê duyệt.

- Trong thời gian chưa được Sở Y tế phê duyệt, Trạm y tế phường/xã, Trạm y tế, bộ phận y tế của các cơ quan, đơn vị, trường học đang có hợp đồng KCB BHYT được tiếp tục thực hiện khám chữa bệnh BHYT (kể cả KCB trẻ em dưới 6 tuổi) đến 31/12/2010.

2. Tại tuyến quận/huyện và tương đương:

- Bệnh viện đa khoa quận/huyện, Phòng khám đa khoa khu vực thuộc bệnh viện quận/huyện, Bệnh viện đa khoa tư nhân hạng III, hạng IV hoặc chưa xếp hạng là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu.

- Phòng khám đa khoa tư nhân đang có hợp đồng KCB BHYT ban đầu được tiếp tục nhận đăng ký thẻ đến hết ngày 31/12/2010. Sau thời hạn này, phải lập các thủ tục cần thiết trình Sở Y tế thẩm định, phê duyệt về tuyến chuyên môn kỹ thuật phù hợp và đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT ban đầu.

- Phòng khám đa khoa thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học lập thủ tục trình Sở Y tế thẩm định, phê duyệt về tuyến chuyên môn kỹ thuật phù hợp và đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu.

3. Tuyến tỉnh, thành phố:

- BVĐKKV Thủ Đức và BVĐKKV Củ Chi – bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố (theo khoản 2, điều 3 TT 10) được nhận đăng ký cho các đối tượng như tuyến quận, huyện.

- Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2: chưa nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Các bệnh viện thành phố, Bệnh viện đa khoa tư nhân hạng II được tiếp tục nhận đăng ký lại cho các đối tượng tham gia BHYT đang đăng ký KCB BHYT ban đầu đến hết ngày 31/12/2010.

- Các đối tượng sau được đăng ký KCB BHYT ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương.

+ Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

+ Người có công cách mạng; người từ 85 tuổi trở lên.

+ Người thuộc diện quản lý của Ban BV & CSSK thành phố.

4. Tất cả các cơ sở KCB BHYT ban đầu phải nhận điều trị người có thẻ BHYT làm việc lưu động hoặc tạm trú tại địa phương khi tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của người đó tương đương với tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở mình.

II. VỀ CHUYỂN TUYẾN ĐIỀU TRỊ

1. Sở Y tế sẽ ban hành Phân tuyến chỉ đạo chuyên môn mới phù hợp tình hình hiện nay. Trước mắt thực hiện theo các quy định hiện hành và thực tế địa bàn đến khi có hướng dẫn mới.

2. Trẻ em dưới 6 tuổi có hộ khẩu hoặc có đăng ký tạm trú (KT3) tại Thành phố Hồ Chí Minh khi đến KCB tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 mà không có giấy chuyển viện chỉ được hưởng quyền lợi BHYT khi có chỉ định điều trị nội trú.

III. VỀ THANH QUYẾT TOÁN CHI PHÍ BHYT

1. Từ ngày 01/10/2009 thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi tại trạm y tế phường/xã do bệnh viện quận/huyện đảm nhiệm.

2. Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân đi KCB không đúng tuyến BHYT do cơ sở khám chữa bệnh thoả thuận với BHXH thành phố và phải thể hiện trong hợp đồng KCB BHYT.

3. Người tham gia BHYT trong trường hợp cấp cứu trái truyến được BHXH thanh toán chi phí theo quy định tính từ khi nhập viện cho đến khi xuất viện và có trình thẻ BHYT.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu nội dung công văn này và triển khai ngay. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Sở Y tế để có hướng chỉ đạo xử lý kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLKCB Bộ Y tế (để báo cáo);
- Vụ BHYT Bộ Y tế (để báo cáo);
- BHXH TPHCM (để phối hợp);
- Các Sở, ngành TP;
- Medinet;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VPS, P.NVY, P.TCKT, PVN, ĐTL (100b)

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Châu

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5529/SYT-NVY-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5529/SYT-NVY-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2009
Ngày hiệu lực02/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5529/SYT-NVY-TCKT hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5529/SYT-NVY-TCKT hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5529/SYT-NVY-TCKT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Châu
        Ngày ban hành02/10/2009
        Ngày hiệu lực02/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5529/SYT-NVY-TCKT hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5529/SYT-NVY-TCKT hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

              • 02/10/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/10/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực