Công văn 553TCT/DNNN

Công văn số 553 TCT/DNNN ngày 04/03/2004 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Nội dung toàn văn Công văn 553 TCT/DNNN ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 553 TCT/DNNN
V/v ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:  Cục thuế TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 1798/CT-NQD2 ngày 11/2/2004 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc miễn giảm thuế cho Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm đối với dự án đầu tư dây chuyền công nghệ lắp ráp điện tử điện lạnh theo hình thức góp vốn hợp tác kinh doanh; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục II, Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 thì: các cơ sở sản xuất, kinh doanh có dự án đầu tư đáp ứng các Điều kiện về lao động, ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ nếu cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ các Điều kiện sau:

- Hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

- Đã đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế.

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

Theo nội dung hướng dẫn trên không phân biệt cơ sở kinh doanh đầu tư bằng nguồn vốn nào nếu cơ sở thực hiện đúng các quy định về lao động, ngành nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư và các Điều kiện nêu trên thì đơn vị được miễn giảm thuế theo quy định tại Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 553TCT/DNNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 553TCT/DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/03/2004
Ngày hiệu lực 04/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 553TCT/DNNN

Lược đồ Công văn 553 TCT/DNNN ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 553 TCT/DNNN ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 553TCT/DNNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 04/03/2004
Ngày hiệu lực 04/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 553 TCT/DNNN ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Lịch sử hiệu lực Công văn 553 TCT/DNNN ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

  • 04/03/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/03/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực