Công văn 5533/TCHQ-TXNK

Công văn 5533/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5533/TCHQ-TXNK 2020 thuế nhập khẩu dự án điện mặt trời


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5533/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu các dự án điện mặt trời

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua rà soát công tác quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động của các Dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:

- Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án.

- Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Căn cứ xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Căn cứ điểm 3 mục III phần A Phụ lục I về danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định đầu tư phát triển nhà máy điện thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

3. Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

4. Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2119/BKHĐT-KTCN ngày 3/4/2019 thì mặt hàng “Tấm pin quang điện” và “Hệ thống giá đỡ tấm pin quang điện” thuộc danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ; tại công văn số 4456/BKHĐT-KTCN ngày 1/7/2019 thì mặt hàng “Khung giá đỡ tấm pin quang điện” là loại vật tư xây dựng và trong nước đã sản xuất được.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ các quy định nêu trên để tổ chức thực hiện rà soát, áp dụng chính sách thuế đúng quy định đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ các Dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời) trong quá trình thực hiện miễn thuế nhập khẩu và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 01/10/2020.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ;
- Vụ Thanh tra-Kiểm tra;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5533/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5533/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2020
Ngày hiệu lực20/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(07/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5533/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 5533/TCHQ-TXNK 2020 thuế nhập khẩu dự án điện mặt trời


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5533/TCHQ-TXNK 2020 thuế nhập khẩu dự án điện mặt trời
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5533/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLưu Mạnh Tưởng
        Ngày ban hành20/08/2020
        Ngày hiệu lực20/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (07/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5533/TCHQ-TXNK 2020 thuế nhập khẩu dự án điện mặt trời

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5533/TCHQ-TXNK 2020 thuế nhập khẩu dự án điện mặt trời

              • 20/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực