Công văn 5533/TCT-DNL

Công văn 5533/TCT-DNL năm 2017 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất thủy điện do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5533/TCT-DNL 2017 thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với sản xuất thủy điện


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5533/TCT-DNL
V/v kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất thủy điện.

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Lưới điện cao thế Miền Trung.
(81-89 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 6168/CGC-TCKT ngày 18/09/2017 của Công ty lưới điện cao thế Miền Trung nêu vướng mắc về việc kê khai, nộp thuế GTGT của hoạt động sản xuất thủy điện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“1. Khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất thủy điện

Cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện kê khai thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và nộp thuế GTGT vào kho bạc địa phương nơi có nhà máy sản xuất thủy điện...

Trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có nhà máy thủy điện tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi cơ sở sản xuất thủy điện đóng trụ sở vừa có hoạt động sản xuất thủy điện và hoạt động sản xuất kinh doanh khác, phải xác định riêng số thuế GTGT phát sinh của hoạt động sản xuất thủy điện để nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu từ các nhà máy thủy điện. Cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện khai số thuế GTGT phát sinh phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện theo từng nhà máy điện vào phụ lục Bảng kê số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện mẫu số 01-1/TĐ-GTGT ban hành kèm theo Thông tư này, số thuế GTGT phát sinh phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện được xác định bằng số thuế GTGT đầu ra trừ (-) số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất thủy điện. Số thuế GTGT đã nộp (theo chứng từ nộp thuế) của hoạt động sản xuất thủy điện được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT của cơ sở sản xuất thủy điện.”

Điểm 2.6 Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Lưới điện cao thế Miền Trung được Tổng công ty Điện lực Miền Trung giao quản lý vận hành các nhà máy thủy điện, sản lượng điện sản xuất của các nhà máy thủy điện được Công ty bàn giao cho các Công ty điện lực tỉnh để công ty điện lực tỉnh bán cho khách hàng thì Công ty Lưới điện cao thế Miền Trung phải lập hóa đơn GTGT giao cho các công ty điện lực tỉnh theo quy định. Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và xác định riêng số thuế GTGT phát sinh của hoạt động sản xuất thủy điện theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên để nộp cho các địa phương nơi có nhà máy sản xuất thủy điện.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Lưới điện cao thế Miền Trung được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty Điện lực Miền Trung;
- Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng;
- Vụ CS, PC, KK (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5533/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5533/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5533/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 5533/TCT-DNL 2017 thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với sản xuất thủy điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5533/TCT-DNL 2017 thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với sản xuất thủy điện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5533/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành01/12/2017
        Ngày hiệu lực01/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5533/TCT-DNL 2017 thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với sản xuất thủy điện

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5533/TCT-DNL 2017 thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với sản xuất thủy điện

            • 01/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực