Công văn 5546/TCT-QLN

Công văn 5546/TCT-QLN năm 2017 về không tính tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5546/TCT-QLN 2017 quy định không tính tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5546/TCT-QLN
V/v Không tính tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng công ty Tài Nguyên và Môi trường Việt Nam
(Tầng 4, chung cư 143 Hạ Đình, số 143/85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 410/TCTTNMT-TCKT ngày 19/10/2017 của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam kiến nghị không tính tiền chậm nộp thuế GTGT của dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên và môi trường Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định:

“Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.”

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn lập hồ sơ và xem xét giải quyết không tính tiền chậm nộp theo đúng thẩm quyền quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- PTCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế TP.Hà Nội (để t/h);
- Website TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thị Hồng Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5546/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5546/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5546/TCT-QLN

Lược đồ Công văn 5546/TCT-QLN 2017 quy định không tính tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5546/TCT-QLN 2017 quy định không tính tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5546/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐỗ Thị Hồng Minh
        Ngày ban hành01/12/2017
        Ngày hiệu lực01/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5546/TCT-QLN 2017 quy định không tính tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5546/TCT-QLN 2017 quy định không tính tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng

            • 01/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực