Công văn 5548/TCHQ-TXNK

Công văn 5548/TCHQ-TXNK năm 2016 về phân loại một số mặt hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5548/TCHQ-TXNK phân loại một số mặt hàng 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5548/TCHQ-TXNK
V/v phân loại một số mặt hàng

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4165/HQHP-TXNK ngày 30/5/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo vướng mắc trong việc phân loại một số mặt hàng, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

1. Đối với mặt hàng Giấy thấm dầu:

Việc phân loại mặt hàng này đang có nhiều ý kiến khác nhau, Tổng cục Hải quan đang trao đổi với Ban thư ký WCO. Trong thời gian chờ kết quả ý kiến phân loại của WCO, Tổng cục Hải quan sẽ có công văn hướng dẫn tạm thời phân loại mặt hàng “Giấy thấm dầu” vào mã số 3926.90.39 như đã phân loại tại Thông báo số 9412/TB-TCHQ ngày 13/10/2015 của Tổng cục Hải quan.

2. Đối với mặt hàng Xe chở người 04 bánh hoạt động trong khu vui chơi:

Do vướng mắc liên quan đến mã số tại Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Danh Mục quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải, ngày 27/1/2016, Cục Thuế XNK đã có công văn số 195/TXNK-PL gửi Cục Hải quan TP. Hải Phòng với nội dung: “Việc phân loại mặt hàng “Xe chở người 04 bánh có gắn động cơ loại chạy trong khu vui chơi, giải trí, khu du lịch” có sự khác nhau giữa quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải và công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính. Cục Thuế XNK đã có văn bản đề nghị Cục Giám sát quản lý chủ trì trao đổi với Bộ Giao thông vận tải. Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn phân loại sau khi nhận được ý kiến của Bộ Giao thông vận tải. Trong thời gian chờ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại Mục 2 công văn số 4165/HQHP-TXNK nêu trên.

3. Đối với mặt hàng Cây nước nóng lạnh:

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 778/TCHQ-TXNK ngày 27/1/2016, công văn số 4261/TCHQ-TXNK ngày 20/5/2016 trao đổi ý kiến với Bộ Khoa học & Công nghệ về cấu tạo của mặt hàng có hay không phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-21:2007. Trong khi chờ ý kiến của Bộ Khoa học & Công nghệ để ban hành công văn hướng dẫn phân loại thống nhất, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại Mục 3 số 4165/HQHP-TXNK nêu trên.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện theo hướng dẫn trên và yêu cầu doanh nghiệp cam kết thực hiện theo quyết định cuối cùng của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Giám sát quản lý (để p/hợp);
- Lưu: VT; TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5548/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5548/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2016
Ngày hiệu lực15/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5548/TCHQ-TXNK phân loại một số mặt hàng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5548/TCHQ-TXNK phân loại một số mặt hàng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5548/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLỗ Thị Nhụ
        Ngày ban hành15/06/2016
        Ngày hiệu lực15/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5548/TCHQ-TXNK phân loại một số mặt hàng 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5548/TCHQ-TXNK phân loại một số mặt hàng 2016

           • 15/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực