Công văn 555/BTP-BTTP

Công văn 555/BTP-BTTP năm 2015 về chuyển Đoàn luật sư theo quy định của Luật luật sư do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 555/BTP-BTTP 2015 chuyển Đoàn luật sư quy định Luật luật sư


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 555/BTP-BTTP
V/v chuyển Đoàn luật sư theo quy định của Luật luật sư

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 09/2/2015, Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 148/STP-BTTP ngày 04/2/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 92a của Luật luật sư về chuyển Đoàn luật sư. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư, trong thời gian qua, Sở Tư pháp, Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai tương đối đồng bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số quy định của Luật chưa được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là quy định về việc chuyển Đoàn luật sư.

Ngày 05/11/2013 và ngày 25/9/2014, Bộ Tư pháp đã có các văn bản đề nghị gửi Liên đoàn luật sư Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện các quy định của Luật trong đó có việc hướng dẫn chuyển Đoàn luật sư (Công văn số 7556/BTP-BTTP ngày 05/11/2013, Công văn số 4075/BTP-BTTP ngày 25/9/2014). Tuy nhiên, Liên đoàn luật sư Việt Nam vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn vấn đề này. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tiếp tục đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam khẩn trương thực hiện và báo cáo Bộ Tư pháp.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật luật sư, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, có văn bản yêu cầu các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh báo cáo về việc thực hiện chuyển Đoàn luật sư; đôn đốc các luật sư thực hiện nghiêm túc việc chuyển Đoàn luật sư theo quy định của Luật luật sư. Đối với từng trường hợp cụ thể, nếu còn khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở Tư pháp có văn bản gửi Bộ Tư pháp để được hướng dẫn, giải quyết.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tư pháp trong việc thực hiện quy định của Luật luật sư về chuyển Đoàn luật sư, kính gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để b/c);
- Liên đoàn luật sư Việt Nam (để biết);
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (để biết);
- Đoàn luật sư tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Đỗ Hoàng Yến

 

Thuộc tính Công văn 555/BTP-BTTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu555/BTP-BTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2015
Ngày hiệu lực25/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 555/BTP-BTTP

Lược đồ Công văn 555/BTP-BTTP 2015 chuyển Đoàn luật sư quy định Luật luật sư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 555/BTP-BTTP 2015 chuyển Đoàn luật sư quy định Luật luật sư
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu555/BTP-BTTP
       Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
       Người kýĐỗ Hoàng Yến
       Ngày ban hành25/02/2015
       Ngày hiệu lực25/02/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 555/BTP-BTTP 2015 chuyển Đoàn luật sư quy định Luật luật sư

            Lịch sử hiệu lực Công văn 555/BTP-BTTP 2015 chuyển Đoàn luật sư quy định Luật luật sư

            • 25/02/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/02/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực