Công văn 555/BXD-VLXD

Công văn số 555/BXD-VLXD về việc góp ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Khoáng sản do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 555/BXD-VLXD góp ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Khoáng sản


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 555/BXD-VLXD
V/v : Góp ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Khoáng sản

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2005

 

Kính gửi : Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1025/BTNMT-PC ngày 30/3/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Khoáng sản. Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị định Bộ Xây dựng có một số ý kiến như sau:

1/ Thống nhất chủ trương ban hành Nghị định của Chính phủ về việc thi hành Luật Khoáng sản.

2/ Về một số điều trong dự thảo Nghị định.

+ Điều 3: Thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Khoản 3. Thêm thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau: " Xác định khu vực có tài nguyên khoáng sản đã điều tra, đánh giá; khoanh định khu vực có khoáng sản độc hại theo qui định tại Điều 15 của Luật Khoáng sản và thông báo cho Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lập qui hoạch, quản lý và bảo vệ". Như vậy sẽ phù hợp với Điều 4 của dự thảo Nghị định về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ do Chính phủ phân giao, đồng thời sửa lại khoản1- Điều 9 trong dự thảo sửa đổi, bổ sung của Luật Khoáng sản như sau: " 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định khu vực có tài nguyên khoáng sản đã được điều tra, đánh giá và thông báo cho Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để quản lý và bảo vệ ".

+ Khoản 4- Điều 13: Việc xây dựng và phê duyệt qui hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản.

Đề nghị Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng được tự phê duyệt qui hoạch vì thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng thuộc lĩnh vực chuyên ngành của Bộ Xây dựng.

+ Khoản 2- Điều 22: Khu vực cấm hoạt động khoáng sản

+ Khoản 2- Điều 23: Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Trong nội dung của hai điều trên đề nghị giao trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thông báo các khu vực của Điều 22, Điều 23 cho cả Bộ Công nghiệp và Bộ Xây dựng sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt, để phối hợp trong việc xây dựng và lập qui hoạch theo nhiệm vụ được Chính phủ phân giao.

+ Điều 42: Thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ.

Khoản 2( hay3) : qui định chưa rõ Bộ Công nghiệp hay ( Bộ Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn chi tiết nội dung thiết kế, thủ tục thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ. Đề nghị phân giao chức năng và quyền hạn trên cho hai Bộ, Bộ Công nghiệp và Bộ Xây dựng để phù hợp với lĩnh vực quản lý ngành .

+ Điều 48: Thời hạn giấy phép chế biến khoáng sản.

Trong dự thảo Nghị định không có điều qui định về thời hạn giấy phép khai thác khoáng sản.

Kiến nghị:

+ Hiện tại trình tự, thủ tục xin cấp phép thăm dò khoáng sản mất rất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Để đơn giản hoá các thủ tục, Bộ Xây dựng đề nghị thay giấy phép thăm dò khoáng sản bằng việc đăng ký xin thăm dò khoáng sản với cơ quan nhà nước quản lý về khoáng sản sau khi qui hoạch thăm dò được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là những ý kiến đóng góp của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ

 


Nơi nhận

- Như trên
- Bộ Trưởng (để b/c)
- Lưu VP, VLXD

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Tống Văn Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 555/BXD-VLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu555/BXD-VLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2005
Ngày hiệu lực15/04/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 555/BXD-VLXD

Lược đồ Công văn 555/BXD-VLXD góp ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 555/BXD-VLXD góp ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Khoáng sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu555/BXD-VLXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTống Văn Nga
        Ngày ban hành15/04/2005
        Ngày hiệu lực15/04/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 555/BXD-VLXD góp ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Khoáng sản

             Lịch sử hiệu lực Công văn 555/BXD-VLXD góp ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Khoáng sản

             • 15/04/2005

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/04/2005

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực