Công văn 555/TTg-KTTH

Công văn 555/TTg-KTTH năm 2014 xử lý trường hợp đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ đã tạm nhập khẩu xe ô tô, hai bánh gắn máy trước ngày 01/11/2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 555/TTg-KTTH 2014 đối tượng hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tạm nhập xe trước 01/11/2013


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 555/TTg-KTTH
V/v xử lý trường hợp đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ đã tạm nhập khẩu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trước ngày 01/11/2013

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4056/BTC-TCHQ ngày 01 tháng 4 năm 2014 về việc xử lý trường hợp đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đã tạm nhập khẩu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trước ngày có hiệu lực thi hành của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ đã tạm nhập khẩu xe ô tô là xe đã qua sử dụng trước ngày 01 tháng 11 năm 2013 được chuyển nhượng xe này cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trong trường hợp năm sản xuất của xe quá 5 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm chuyển nhượng.

2. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ đã tạm nhập khẩu xe hai bánh gắn máy (gồm cả xe khi tạm nhập khẩu là xe chưa qua sử dụng và xe đã qua sử dụng) trước ngày 01 tháng 11 năm 2013 được chuyển nhượng xe này cho các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

3. Việc xử lý các xe ô tô, xe hai bánh gắn máy sau khi được chuyển nhượng tại Điểm 1 và 2 nêu trên thực hiện theo đúng quy định của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg.

4. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHQT, PL, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Thuộc tính Công văn 555/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu555/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2014
Ngày hiệu lực26/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 555/TTg-KTTH 2014 đối tượng hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tạm nhập xe trước 01/11/2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 555/TTg-KTTH 2014 đối tượng hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tạm nhập xe trước 01/11/2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu555/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành26/04/2014
        Ngày hiệu lực26/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 555/TTg-KTTH 2014 đối tượng hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tạm nhập xe trước 01/11/2013

             Lịch sử hiệu lực Công văn 555/TTg-KTTH 2014 đối tượng hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tạm nhập xe trước 01/11/2013

             • 26/04/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/04/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực