Công văn 5554/VPCP-V.III

Công văn số 5554/VPCP-V.III về việc phân công chuẩn bị Báo cáo trình UBTVQH, QH do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5554/VPCP-V.III phân công chuẩn bị Báo cáo trình UBTVQH, QH


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5554/VPCP-V.III
V/v phân công chuẩn bị Báo cáo trình UBTVQH, QH

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại các văn bản số 5287/VPCP-VIII ngày 19/9/2007 và văn bản số 5479/VPCP-VIII ngày 28/9/2007 Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị các Báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai và trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ ba.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 3753/BTNMT-VP ngày 28/9/2007, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chuẩn bị, trình: Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi.

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm gửi phần Báo cáo về nội dung trên thuộc phạm vi công tác do Bộ phụ trách đến Bộ Tài chính trước ngày 3/10/2007 để tổng hợp chung thành Báo cáo của Chính phủ.

Sau khi Báo cáo được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi Văn phòng Quốc hội với số lượng và thời gian đã nêu tại các công văn trên của Văn phòng Chính phủ để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để b/c);
- TTg và các PTTgCP (để b/c);
- UB KT, UB TCNS của QH;
- VPQH: Chủ nhiệm, Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,
các Vụ: TH, KTTH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, V.III (4), Bh. 28

 KT. BỘ TRƯỞNG,CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Kiều Đình Thụ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5554/VPCP-V.III

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5554/VPCP-V.III
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2007
Ngày hiệu lực02/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5554/VPCP-V.III

Lược đồ Công văn 5554/VPCP-V.III phân công chuẩn bị Báo cáo trình UBTVQH, QH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5554/VPCP-V.III phân công chuẩn bị Báo cáo trình UBTVQH, QH
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5554/VPCP-V.III
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành02/10/2007
        Ngày hiệu lực02/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5554/VPCP-V.III phân công chuẩn bị Báo cáo trình UBTVQH, QH

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5554/VPCP-V.III phân công chuẩn bị Báo cáo trình UBTVQH, QH

              • 02/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực