Công văn 5564/UBND-GT

Công văn 5564/UBND-GT năm 2013 chỉ đạo thực hiện dự án cấp, thoát nước đô thị sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Công văn 5564/UBND-GT năm 2013 dự án cấp thoát nước đô thị sử dụng vốn ODA Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5564/UBND-GT
V/v chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án cấp, thoát nước đô thị sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh.

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- UBND thành phố Bảo Lộc;
- UBND thành phố Đà Lạt;
- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng.

 

Ngày 11/9/2013, UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện các dự án cấp, thoát nước đô thị sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh. Tham dự họp có lãnh đạo, đại diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; lãnh đạo UBND thành phố Bảo Lộc, UBND thành phố Đà Lạt và lãnh đạo công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng. Sau khi nghe công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, UBND tỉnh kết luận chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá chung về tình hình triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt, dự án xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà Lạt (vốn vay WB); dự án xây dựng hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc và các đô thị phụ cận (vốn vay ADB) đến nay là rất chậm về tiến độ và thiếu tập trung trong công tác tổ chức thực hiện. Yêu cầu đơn vị chủ dự án nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, yếu kém; các ngành chức năng và các địa phương cần có sự phối hợp, hỗ trợ tích cực để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trong thời gian tới.

2. Đề nghị công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng:

a) Khẩn trương rà soát tổ chức bộ máy, cán bộ của toàn công ty; củng cố, nâng cao năng lực của Ban Quản lý dự án và bộ máy điều hành dự án để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ban Quản lý dự án phải hoạt động độc lập, chuyên trách; riêng Trưởng Ban do Giám đốc công ty kiêm nhiệm; cần thuê các chuyên gia giỏi ở các lĩnh vực để tham gia trong quá trình quản lý, điều hành dự án.

b) Chủ động lập kế hoạch triển khai công việc hàng tháng, quý, lập tiến độ cụ thể của từng dự án:

- Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt và dự án xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà Lạt:

+ Khẩn trương làm việc với các đơn vị tư vấn để gia hạn các hợp đồng đã chậm tiến độ, đồng thời đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành hợp đồng để kịp thời thực hiện các khâu tiếp theo (đấu thầu các gói thầu xây lắp, cung ứng thiết bị, tư vấn giám sát thi công…).

+ Khẩn trương lập hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án (cơ cấu vốn, kế hoạch đấu thầu). Rà soát, cân đối vốn tự có, vốn huy động và nhu cầu vốn ngân sách tỉnh trong tổng vốn đối ứng để dự kiến phân kỳ bố trí vốn cụ thể hàng năm.

- Dự án xây dựng hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc và các đô thị phụ cận: khẩn trương hoàn thành các thủ tục bảo đảm tài sản thế chấp, bảo lãnh vay vốn để thực hiện dự án theo quy mô và hạn mức vốn đã đăng ký. UBND tỉnh thống nhất chủ trương khuyến khích xây dựng các nhà máy xử lý nước khai thác từ nguồn nước mặt, từng bước ngưng việc khai thác nước ngầm từ các giếng khoan, đảm bảo chất lượng để phát triển nguồn cung cấp.

3. Sở Tài chính:

a) Khẩn trương hoàn thành việc thẩm định phương án giá nước trình UBND tỉnh trước 20/9/2013; hướng dẫn công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng rà soát lại toàn bộ các chi phí để xây dựng kế hoạch hành động cải thiện chỉ số tài chính đạt yêu cầu nhỏ hơn 90% theo khuyến cáo của WB.

b) Chủ trì cùng Sở Xây dựng làm việc với công ty cổ phần đầu tư Thiên Hòa An, công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng và Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc để thỏa thuận sơ bộ về giá mua bán nước, làm cơ sở để công ty cổ phần đầu tư Thiên Hòa An tính toán, tiếp tục triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy nước hồ Nam Phương, thành phố Bảo Lộc.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Khẩn trương tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt và dự án xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà Lạt.

b) Thẩm định nguồn vốn, dự kiến phân kỳ hàng năm và giai đoạn để đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh cho các dự án.

5. UBND thành phố Đà Lạt:

- Khẩn trương bàn giao nhà số 50 Hùng Vương để công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng cải tạo sử dụng làm Văn phòng công ty.

- Phối hợp với công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng triển khai công tác thu hồi đất, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt và dự án xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà Lạt đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra.

6. UBND thành phố Bảo Lộc: chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng làm việc với công ty cổ phần đầu tư Thiên Hòa An và công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc để vận động các doanh nghiệp tập trung thêm nguồn lực đầu tư phát triển, mở rộng hệ thống mạng cung cấp nước nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả các dự án nhà máy xử lý nước được đầu tư trên địa bàn.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu: VT, GT, KH, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5564/UBND-GT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5564/UBND-GT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2013
Ngày hiệu lực19/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5564/UBND-GT năm 2013 dự án cấp thoát nước đô thị sử dụng vốn ODA Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5564/UBND-GT năm 2013 dự án cấp thoát nước đô thị sử dụng vốn ODA Lâm Đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5564/UBND-GT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành19/09/2013
        Ngày hiệu lực19/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5564/UBND-GT năm 2013 dự án cấp thoát nước đô thị sử dụng vốn ODA Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5564/UBND-GT năm 2013 dự án cấp thoát nước đô thị sử dụng vốn ODA Lâm Đồng

              • 19/09/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/09/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực