Công văn 5565/VPCP-XDPL

Công văn số 5565/VPCP-XDPL về việc thông báo ý kiến Thủ tướng về Dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản và dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5565/VPCP-XDPL thông báo ý kiến Thủ tướng Dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản và dự án Luật quản lý, sử dụng TSNN


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5565/VPCP-XDPL
V/v thông báo ý kiến Thủ tướng về Dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản và dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2007

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 13047/BTC-QLCS ngày 27 tháng 9 năm 2007 về dự kiếm tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với Dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản và dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với những dự kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Tài chính tại công văn nói trên đối với dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản và dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký tờ trình và báo cáo Quốc hội 02 dự án luật nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN,
  PCN Kiều Đình Thụ,
  PCN Nguyễn Quốc Huy,
  TB XDPL,
  Vụ KTTH, TH, V.III;
- Website CP,
- Lưu: VT, XDPL(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 


 
Kiều Đình Thụ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5565/VPCP-XDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5565/VPCP-XDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2007
Ngày hiệu lực02/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5565/VPCP-XDPL

Lược đồ Công văn 5565/VPCP-XDPL thông báo ý kiến Thủ tướng Dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản và dự án Luật quản lý, sử dụng TSNN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5565/VPCP-XDPL thông báo ý kiến Thủ tướng Dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản và dự án Luật quản lý, sử dụng TSNN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5565/VPCP-XDPL
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành02/10/2007
        Ngày hiệu lực02/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5565/VPCP-XDPL thông báo ý kiến Thủ tướng Dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản và dự án Luật quản lý, sử dụng TSNN

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5565/VPCP-XDPL thông báo ý kiến Thủ tướng Dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản và dự án Luật quản lý, sử dụng TSNN

              • 02/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực