Công văn 5568/BTC-TCHQ

Nội dung toàn văn Công văn 5568/BTC-TCHQ 2022 xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5568/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 836/HQHCM-TXNK ngày 22/4/2022; số 172/HQTPHCM-TXNK ngày 25/01/2022 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh; công văn đề ngày 29/3/2022 của Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Phương (sau đây gọi là Công ty Đông Phương) về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công, bị thiệt hại do hỏa hoạn, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định việc giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ khoản 1 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan theo quy định tại Luật hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nếu bị hư hỏng, mất mát do nguyên nhân khách quan được giảm thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ khoản 1 Điều 38 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì đối tượng giám sát hải quan gồm hàng hóa, phương tiện vận tải, phương tiện vận tải nội địa vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan;

Căn cứ khoản 1 Điều 59 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc thay đổi mục đích sử dụng;

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 6 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018) của Chính phủ quy định hàng hóa, phương tiện vận tải trong địa bàn hoạt động hải quan; hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu đang lưu giữ tại các cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng chịu sự giám sát hải quan;

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định các cơ quan quản lý thuế. Trong đó có cơ quan hải quan gồm Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan;

Căn cứ Điều 47 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13) về xử lý số tiền thuế nộp thừa;

Căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty Đông Phương, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan rà soát chỉ đạo và giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ đề nghị giảm thuế của Công ty Đông Phương đã cung cấp cho cơ quan hải quan; Biên bản xác nhận thiệt hại của cơ quan chức năng, Giấy giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, xác nhận của cơ quan bảo hiểm và các giấy tờ liên quan và kết quả kiểm tra phiếu nhập - xuất kho, các chứng từ sổ sách kế toán có liên quan tại trụ sở của doanh nghiệp để xác định số máy móc, thiết bị của Công ty bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Kết quả kiểm tra rà soát xác định số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa bị thiệt hại phù hợp với số tiền thuế nhập khẩu doanh nghiệp đề nghị giảm, số tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm không bao gồm tiền thuế nhập khẩu để thực hiện giảm thuế nhập khẩu tương ứng với số lượng hàng hóa bị tổn thất đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế cho số máy móc, thiết bị được giảm thuế thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện bán thanh lý số máy móc, thiết bị thiệt hại nêu trên phải nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Hồ Đức Phớc (để b/c);
- TT. Vũ Thị Mai (để b/c);
- TT. Võ Thành Hưng (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC(BTC) (để biết);
- Cục Thuế TP. HCM (để ph/hợp);
- Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Phương (21 Thoại Ngọc Hầu, P
. Hòa Thạnh. Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT,TCHQ (12).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5568/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5568/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5568/BTC-TCHQ

Lược đồ Công văn 5568/BTC-TCHQ 2022 xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5568/BTC-TCHQ 2022 xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5568/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLưu Mạnh Tưởng
        Ngày ban hành13/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5568/BTC-TCHQ 2022 xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5568/BTC-TCHQ 2022 xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn

              • 13/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực