Công văn 5569/TCHQ-TXNK

Công văn 5569/TCHQ-TXNK năm 2016 vướng mắc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5569/TCHQ-TXNK vướng mắc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5569/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 531/HQNA-NV ngày 20/4/2016 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc vướng mắc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 12 Điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; khoản 1 Điều 7 và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ:

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì trường hợp Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ thuộc “Khu kinh tế”.

Về chính sách thuế đối với dự án đầu tư vào các Khu kinh tế, khu công nghệ cao quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/10/2010 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái;
- Lưu: VT; TXNK - CST (05b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5569/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5569/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2016
Ngày hiệu lực15/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5569/TCHQ-TXNK vướng mắc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5569/TCHQ-TXNK vướng mắc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5569/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành15/06/2016
        Ngày hiệu lực15/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5569/TCHQ-TXNK vướng mắc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư 2016

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5569/TCHQ-TXNK vướng mắc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư 2016

         • 15/06/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/06/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực