Công văn 557/TTg-QHQT

Công văn 557/TTg-QHQT về phê duyệt danh mục Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" do WB tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 557/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 557/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1415/BKHĐT - KTĐN ngày 08 tháng 3 năm 2011); Ý kiến của các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 10194/NHNN-HTQT ngày 30 tháng 12 năm 2010), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 5282/BTNMT-HTQT ngày 29 tháng 12 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 1480/BTC-QLN ngày 28 tháng 01 năm 2011), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (công văn số 843/UBND-NL ngày 24 tháng 3 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ trong giai đoạn 2011-2016. Dự án có tổng vốn ODA là 105 triệu USD (trong đó 100 triệu USD vốn vay của WB và viện trợ không hoàn lại của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) là 5,0 triệu USD) với nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với WB để xem xét, bổ sung tỉnh Hà Tĩnh vào danh sách các địa phương thực hiện Dự án.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cơ chế tài chính cho phần vốn vay lại của Dự án.

3. Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Văn kiện Dự án, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan để hoàn thiện Báo cáo khả thi và phê duyệt theo quy định hiện hành làm cơ sở đàm phán khoản vay, bảo đảm Dự án thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Thuộc tính Công văn 557/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu557/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2011
Ngày hiệu lực09/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 557/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 557/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 557/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu557/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành09/04/2011
        Ngày hiệu lực09/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 557/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát

              Lịch sử hiệu lực Công văn 557/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát

              • 09/04/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/04/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực