Công văn 5571/BGDĐT-TTr

Công văn 5571/BGDĐT-TTr năm 2013 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5571/BGDĐT-TTr năm 2013 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5571/BGDĐT-TTr
V/v: Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các Sở GD&ĐT, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo và tổ chức đưa nội dung PCTN vào giảng dạy từ năm học 2013-2014 như sau:

1. Về nội dung chương trình

a) Đối với trung học phổ thông: Nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn học Giáo dục công dân với thời lượng là 6 tiết (được phân bổ trong 3 năm học từ lớp 10 đến lớp 12).

b) Đối với trung cấp chuyên nghiệp (TCCN): Nội dung PCTN được giảng dạy 4 tiết trong môn học Pháp luật TCCN với tổng số tiết của chương trình không thay đổi, trong đó đã chuyển 4 tiết tự chọn (trong số 6 tiết tự chọn) thành 4 tiết bắt buộc và được bổ sung vào phần kiến thức bắt buộc 2 bài học về PCTN của chương trình môn học này.

c) Đối với các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo trình độ đại học, cao đẳng không chuyên về luật: Nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn học Pháp luật đại cương hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 5 tiết.

d) Đối với các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chuyên về luật: Nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn Luật Hành chính, Luật Hình sự hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 15 tiết, trong đó có 5 tiết tự nghiên cứu.

e) Chương trình ngoại khóa

- Các trường lựa chọn đưa nội dung PCTN vào các hoạt động ngoại khóa phù hợp với đặc thù của từng cấp học với một số hình thức như: báo cáo chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về PCTN, lồng ghép nội dung PCTN trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chính trị đầu năm, xây dựng chuyên mục giáo dục về PCTN trên trang thông tin điện tử của trường…

- Kết hợp đưa nội dung PCTN với việc thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" (Đề án 1928).

2. Về giáo trình, tài liệu

- Tài liệu giảng dạy về PCTN của từng cấp học do Bộ GD&ĐT chỉ đạo biên soạn;

- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiến hành biên tập, xuất bản đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý theo hạng mục sách giáo khoa, cung ứng đủ số lượng cho thư viện các trường và theo sự đặt mua thêm từ các cơ sở giáo dục, đào tạo;

- Tài liệu giảng dạy về PCTN dùng cho các cấp học và các nội dung liên quan được đăng tải trên trang thông tin của Bộ GD&ĐT.

3. Về giáo viên, giảng viên

- Các sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đã được Bộ GD&ĐT phối hợp với Thanh tra Chính phủ tập huấn cho đội ngũ cốt cán trong năm 2011 và 2012, chủ động triển khai theo hướng dẫn;

- Bộ GD&ĐT tiến hành Hội nghị, triển khai đưa nội dung giảng dạy PCTN vào nhà trường, phối hợp với Thanh tra Chính phủ triển khai tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán cho các địa phương và các cơ sở giáo dục còn lại; tăng cường tiến hành tập huấn theo hình thức trực tuyến, qua mạng đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm;

- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các địa phương và các cơ sở giáo dục chủ động bố trí giáo viên, giảng viên, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy nội dung PCTN ngay trong năm học 2013-2014 và những năm tiếp theo.

4. Về thời gian

Việc tổ chức giảng dạy nội dung PCTN tại các cơ sở giáo dục, đào tạo được thực hiện theo phương pháp lồng ghép, tích hợp vào các môn học được quy định phù hợp với từng cấp học, đảm bảo không tăng về số tiết và định mức giảng dạy của giáo viên và lồng ghép tuyên truyền nội dung PCTN trong các hoạt động ngoại khóa.

a) Năm học 2013-2014: Tùy điều kiện cụ thể để tổ chức giảng dạy nội dung PCTN trong học kỳ 1 hoặc học kỳ 2;

b) Các năm học tiếp theo: Bộ GD&ĐT sẽ có hướng dẫn cho từng cấp học.

5. Về kinh phí

- Trên cơ sở các nội dung hướng dẫn trên, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, các địa phương và các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện;

- Đối với các nội dung cần triển khai trong năm 2013, đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ bố trí kinh phí trên cơ sở cân đối từ nguồn kinh phí đã được giao năm 2013 để tổ chức thực hiện; từ năm 2014 trở đi các đơn vị chủ động xây dựng dự toán chi thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào dự toán Ngân sách hàng năm của đơn vị gửi cơ quan chủ quản (đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp) và gửi cơ quan tài chính cùng cấp (đối với các sở GD&ĐT) để được thẩm định và tổng hợp chung vào dự toán chi Ngân sách nhà nước.

6. Trách nhiệm cơ quan đơn vị

a) Các Sở GD&ĐT: Hướng dẫn các trường THPT và các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo Bộ GD&ĐT định kỳ vào cuối năm học.

b) Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: Lựa chọn môn học phù hợp để tích hợp, lồng ghép nội dung giảng dạy PCTN; bố trí giáo viên, giảng viên giảng dạy chính khóa và có hình thức tổ chức ngoại khóa thích hợp;

c) Trong quá trình chỉ đạo thực hiện Chỉ thị, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, các địa phương và các cơ sở giáo dục phản ánh về Bộ GD&ĐT (qua Thanh tra) để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Các Sở GD&ĐT, các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN (để thực hiện);
- Các Vụ GDTrH, GDCN, GDĐH, PC, HSSV, KHTC;
Các Cục CSVC, CNTT; NXBGDVN (để thực hiện);
- Lưu: VP, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5571/BGDĐT-TTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5571/BGDĐT-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2013
Ngày hiệu lực13/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5571/BGDĐT-TTr

Lược đồ Công văn 5571/BGDĐT-TTr năm 2013 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 5571/BGDĐT-TTr năm 2013 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu5571/BGDĐT-TTr
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýNguyễn Thị Nghĩa
       Ngày ban hành13/08/2013
       Ngày hiệu lực13/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5571/BGDĐT-TTr năm 2013 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5571/BGDĐT-TTr năm 2013 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg

             • 13/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực