Công văn 5576/VPCP-KTN

Công văn 5576/VPCP-KTN năm 2016 báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý sự cố vỡ moong chứa nước để chuẩn bị khai thác titan tại mỏ Nam suối Nhum của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Quang Cường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5576/VPCP-KTN báo cáo kết quả kiểm tra xử lý sự cố vỡ moong chứa nước khai thác titan 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5576/VPCP-KTN
V/v Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý sự cố vỡ moong chứa nước để chuẩn bị khai thác titan tại mỏ Nam suối Nhum của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trưng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại văn bản số 104/BC-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2016 về Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý sự cố vỡ moong chứa nước để chuẩn bị khai thác titan tại mỏ Nam Suối Nhum của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện các giải pháp đã nêu tại văn bản trên để xử lý, khắc phục hậu quả sự cố.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận kiểm tra, đánh giá toàn diện về dự án của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường, làm rõ các sai phạm của Công ty thời gian qua; đồng thời đánh giá tính khả thi việc thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường, khả năng cung cấp nước và an toàn khu vực đối với dự án khai thác của doanh nghiệp. Trường hợp có vi phạm nghiêm trọng hoặc việc khai thác mỏ không khả thi, không an toàn thì thu hồi Giấy phép khai thác đã cấp.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, đánh giá tác động của hoạt động khai thác khoáng sản titan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp để hạn chế các ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và bảo đm an toàn trong khai thác, không đ xảy ra các sự cố tương tự. Việc cấp phép khai thác khoáng sản phải phù hợp với năng lực chế biến, sử dụng và bảo đảm yêu cầu v môi trường theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 v việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật v khoáng sản.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Công Thương;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, KGVX, V.III; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5576/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5576/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2016
Ngày hiệu lực06/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5576/VPCP-KTN báo cáo kết quả kiểm tra xử lý sự cố vỡ moong chứa nước khai thác titan 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5576/VPCP-KTN báo cáo kết quả kiểm tra xử lý sự cố vỡ moong chứa nước khai thác titan 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5576/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành06/07/2016
        Ngày hiệu lực06/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5576/VPCP-KTN báo cáo kết quả kiểm tra xử lý sự cố vỡ moong chứa nước khai thác titan 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5576/VPCP-KTN báo cáo kết quả kiểm tra xử lý sự cố vỡ moong chứa nước khai thác titan 2016

             • 06/07/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/07/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực