Công văn 5577/TCHQ-GSQL

Công văn 5577/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5577/TCHQ-GSQL thực hiện 41/2015/TT-BTNMT nhập khẩu phế liệu nguyên liệu sản xuất 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5577/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số văn bản của Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép doanh nghiệp được phép nhập khẩu phế liệu trong thời gian hoàn thiện các điều kiện về bảo vệ môi trường để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (gọi tắt là Giấy xác nhận). Về việc này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Bộ như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Giấy xác nhận là một trong những chứng từ bắt buộc thuộc bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu phế liệu. Qua nghiên cứu Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì không có quy định đối với trường hợp trong thời gian hoàn thiện các điều kiện về bảo vệ môi trường để được cấp Giấy xác nhận (chưa có Giấy xác nhận) thì doanh nghiệp được làm thủ tục thông quan lô hàng phế liệu nhập khẩu. Như vậy, việc Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép một số trường hợp doanh nghiệp được phép nhập khẩu khi chưa có Giấy xác nhận là chưa phù hợp với quy định tại Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT nêu trên.

Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp đang trong thời gian hoàn thiện các điều kiện về bảo vệ môi trường để doanh nghiệp xuất trình và nộp cho cơ quan Hải quan đầy đủ hồ sơ nhập khẩu phế liệu theo đúng quy định tại Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT Cơ quan Hải quan chỉ xem xét giải quyết thủ tục thông quan đối với các trường hợp nhập khẩu phế liệu khi đã đáp ứng đủ điều kiện, hồ sơ nhập khẩu quy định tại Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5577/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5577/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2016
Ngày hiệu lực15/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5577/TCHQ-GSQL thực hiện 41/2015/TT-BTNMT nhập khẩu phế liệu nguyên liệu sản xuất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5577/TCHQ-GSQL thực hiện 41/2015/TT-BTNMT nhập khẩu phế liệu nguyên liệu sản xuất 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5577/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành15/06/2016
        Ngày hiệu lực15/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5577/TCHQ-GSQL thực hiện 41/2015/TT-BTNMT nhập khẩu phế liệu nguyên liệu sản xuất 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5577/TCHQ-GSQL thực hiện 41/2015/TT-BTNMT nhập khẩu phế liệu nguyên liệu sản xuất 2016

             • 15/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực