Công văn 5578/VPCP-NN

Công văn số 5578/VPCP-NN về việc chủ trương đầu tư Khu liên hợp công nông nghiệp DONATABA và Khu nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao DONAFOODS do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 5578/VPCP-NN chủ trương đầu tư Khu liên hợp công nông nghiệp DONATABA và KCN ứng dụng kỹ thuật cao DONAFOODS


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5578/VPCP-NN
V/v chủ trương đầu tư Khu liên hợp công nông nghiệp DONATABA và Khu nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao DONAFOODS

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
  Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
  Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt ;
- Ngân hàng Phát triển Việt .

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (công văn số 2558/UBND-CNN ngày 10 tháng 4 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5555/BKH-KCN&KCX ngày 3 tháng 8 năm 2007), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2936/BTNMT-TĐ ngày 30 tháng 7 năm 2007) về chủ trương đầu tư Khu liên hợp công nông nghiệp DONATABA và Khu nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao DONAFOODS, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu liên hợp công nông nghiệp DONATABA và Khu nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao DONAFOODS tại các huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và thực hiện các quy định về cơ chế, chính sách hiện hành đối với các khu công nghiệp, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và quy định của pháp luật về đất đai, tài chính.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Chủ đầu tư dự án tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan bổ sung hoàn chỉnh dự án và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
                      Hoàng Trung Hải
- VPCP: BTCN,
                các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
                                  Văn Trọng Lý,
 các Vụ:  TH, DK, Website Chính phủ
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.16.

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5578/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5578/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2007
Ngày hiệu lực03/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5578/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 5578/VPCP-NN chủ trương đầu tư Khu liên hợp công nông nghiệp DONATABA và KCN ứng dụng kỹ thuật cao DONAFOODS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5578/VPCP-NN chủ trương đầu tư Khu liên hợp công nông nghiệp DONATABA và KCN ứng dụng kỹ thuật cao DONAFOODS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5578/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành03/10/2007
        Ngày hiệu lực03/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5578/VPCP-NN chủ trương đầu tư Khu liên hợp công nông nghiệp DONATABA và KCN ứng dụng kỹ thuật cao DONAFOODS

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5578/VPCP-NN chủ trương đầu tư Khu liên hợp công nông nghiệp DONATABA và KCN ứng dụng kỹ thuật cao DONAFOODS

             • 03/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực