Công văn 5586/BHXH-CSYT

Công văn 5586/BHXH-CSYT năm 2017 về hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5586/BHXH-CSYT 2017 hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5586/BHXH-CSYT
V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Tại Thông báo số 798/TB-BYT-BHXH VN ngày 12/7/2017 Thông báo kết luận số của Bộ trưởng Bộ Y tế và Tng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về các giải pháp thực hiện việc tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bo hiểm y tế có một số nội dung Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần thống nhất hướng dẫn chi tiết. Ngày 24/10/2017, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thống nhất ký Biên bản số 1135/BB-BYT để giải quyết vướng mắc về định mức và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông báo kết luận số 798/TB-BYT-BHXH VN.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản hướng dẫn các nội dung đã thống nhất làm cơ sở để cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- T
ổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo;
-
Các đơn vị: DVT, TTKT, KTNrB, GĐB;
- Lưu: VT. CSYT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5586/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5586/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2017
Ngày hiệu lực12/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5586/BHXH-CSYT

Lược đồ Công văn 5586/BHXH-CSYT 2017 hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5586/BHXH-CSYT 2017 hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5586/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýPhạm Lương Sơn
        Ngày ban hành12/12/2017
        Ngày hiệu lực12/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5586/BHXH-CSYT 2017 hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5586/BHXH-CSYT 2017 hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

             • 12/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực