Công văn 5590/TCHQ-TXNK

Công văn 5590/TCHQ-TXNK về kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá xe máy SH nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5590/TCHQ-TXNK kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá xe máy SH


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5590/TCHQ-TXNK
V/v kiểm tra, tham vấn & xác định trị giá xe máy SH NK

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trị giá khai báo, tham vấn và xác định trị giá theo quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn trong những tháng cuối năm 2011, góp phần hạn chế tình trạng gian lận thương mại qua giá, kiềm chế nhập siêu, ổn định kinh tế vĩ mô theo tinh thần Nghị quyết số: 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, ngày 08/11/2011, Tổng cục Hải quan đã có công văn số: 5589/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố trong đó tại điểm 4 của công văn có hướng dẫn các trường hợp thực hiện kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá theo công văn số: 4489/TCHQ-TXNK ngày 15/9/2011 của Tổng cục hải quan. Nay qua kiểm tra công tác tham vấn, xác định giá tính thuế trên hệ thống thông tin dữ liệu giá, Tổng cục phát hiện tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng trong tháng 10/2011 có 19 lô hàng(722 chiếc) hiệu HONDA SH loại 125 và loại 150 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam nhập khẩu với giá khai báo loại SH 125 là 2.100 USD/chiếc, loại SH 150 là: 2.400 USD/chiếc trong khi trên hệ thống thông tin dữ liệu có giá mặt hàng giống hệt của các đoành nghiệp khác nhập khẩu cùng thời điểm có giá khai báo loại SH 125 là 2.800 USD/chiếc, loại SH 150 là: 3.200 USD/chiếc. Do đó, căn cứ Nghị định số: 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu; Thông tư số: 40/2007/NĐ-CP">205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP; Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng:

1. Thực hiện tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo xác định trị giá tính thuế theo đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá tính thuế trên cơ sở dữ liệu mặt hàng giống hệt của các doanh nghiệp khác nhập khẩu cùng thời điểm có giá khai báo loại SH 125 là 2.800 USD/ chiếc, loại SH 150 là: 3.200 USD/c đối với 19 lô hàng(722 chiếc) hiệu HONDA SH loại 125 và loại 150 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam nhập khẩu trong tháng 10/2011.

2. Ra quyết định ấn định thuế, thu đủ thuế theo đúng mức giá xác định đối với loại SH 125 là 2.800 USD/chiếc, loại SH 150 là: 3.200 USD/chiếc sau khi bác bỏ trị giá khai báo.

3. Cập nhật kết quả xác định lại trị giá đối với 19 lô hàng (722 chiếc) hiệu HONDA SH loại 125 và loại 150 của Công ty của phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam vào hệ thống GTT01 ngay sau khi ra thông báo trị giá tính thuế, ấn định thuế sau tham vấn.

4. Báo cáo kết quả thực hiện điểm 1,2,3 nêu trên về Tổng cục Hải quan trước ngày 14/11/2011.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải phòng biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5590/TCHQ-TXNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5590/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/11/2011
Ngày hiệu lực 08/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5590/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 5590/TCHQ-TXNK kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá xe máy SH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5590/TCHQ-TXNK kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá xe máy SH
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5590/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành 08/11/2011
Ngày hiệu lực 08/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5590/TCHQ-TXNK kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá xe máy SH

Lịch sử hiệu lực Công văn 5590/TCHQ-TXNK kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá xe máy SH

  • 08/11/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/11/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực