Công văn 5592/VPCP-KTTH

Công văn số 5592/VPCP-KTTH về việc thực hiện Chương trình MTQG về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5592/VPCP-KTTH thực hiện Chương trình MTQG sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********

Số: 5592/VPCP-KTTH
V/v thực hiện Chương trình MTQG về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 0925/BCT-KHCN ngày 10 tháng 9 năm 2007 về việc vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2015 (Chương trình), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

- Đồng ý đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là các đối tượng thuộc mọi thành phần kinh tế, trong đó có các doanh nghiệp cổ phần, tham gia, thực hiện các đề án, dự án phù hợp với Chương trình;

- Giao Bộ Tài chính hướng dẫn hạch toán việc tiếp nhận nguồn vốn ngân sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
  PTTg Hoàng Trung Hải
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
 Website CP, Vụ CN;
- Lưu: VT, KTTH (3b).13

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Quốc Huy

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5592/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5592/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2007
Ngày hiệu lực03/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5592/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 5592/VPCP-KTTH thực hiện Chương trình MTQG sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5592/VPCP-KTTH thực hiện Chương trình MTQG sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5592/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành03/10/2007
        Ngày hiệu lực03/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5592/VPCP-KTTH thực hiện Chương trình MTQG sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5592/VPCP-KTTH thực hiện Chương trình MTQG sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

              • 03/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực