Công văn 5592/VPCP-TCCV

Công văn 5592/VPCP-TCCV năm 2015 về tổ chức và hoạt động của Phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5592/VPCP-TCCV 2015 hoạt động của Phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5592/VPCP-TCCV
V/v tổ chức và hoạt động của các Phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 76/BC-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2015 và Bộ Nội vụ tại Công văn số 1452/BNV-TCBC ngày 08 tháng 4 năm 2015 về tình hình tổ chức và hoạt động của các Phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí hợp lý biên chế công chức làm công tác pháp chế tại các Sở trong tổng biên chế được giao, bảo đảm số lượng và chất lượng, phù hợp với yêu cầu công tác của từng Sở và địa phương.

- Bộ Tư pháp chủ trì, nghiên cứu ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương về mô hình tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đề xuất sửa đổi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP được Chính phủ thông qua, sẽ triển khai việc sửa đổi Thông tư của Bộ Nội vụ, các Thông tư liên tịch giữa Bộ Nội vụ với các Bộ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu cần thiết).

Văn phòng Chính phủ thông báo đcác Bộ và địa phương biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Xuân Phúc;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,

Trợ lý TTgCP; các Vụ: PL, V.III, TH.
- Lưu: VT, TCCV (3). MPh
78

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5592/VPCP-TCCV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5592/VPCP-TCCV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực17/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5592/VPCP-TCCV 2015 hoạt động của Phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5592/VPCP-TCCV 2015 hoạt động của Phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5592/VPCP-TCCV
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành17/07/2015
        Ngày hiệu lực17/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5592/VPCP-TCCV 2015 hoạt động của Phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5592/VPCP-TCCV 2015 hoạt động của Phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

             • 17/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực