Công văn 5595/QLD-KD

Công văn 5595/QLD-KD năm 2020 về xuất khẩu trở lại thuốc phòng, chống COVID19 do Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5595/QLD-KD 2020 xuất khẩu trở lại thuốc phòng chống COVID 19


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5595/QLD-KD
V/v xuất khẩu trở lại thuốc phòng, chống COVID19

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc
(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị)

Ngày 30/4/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3438/VPCP-KGVX gửi các Bộ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với một số kiến nghị của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong đó có nội dung: “Đồng ý xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị COVID-19 đã tạm dừng xuất khu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 153/TB-VPCP ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo nguyên tắc đáp ứng đủ cho nhu cầu phòng chng dịch.”, Cục Quản lý Dược thông báo:

Các đơn vị tiếp tục thực hiện xuất khẩu thuốc phòng, chống COVID-19 kể từ ngày ban hành công văn này. Công văn này thay thế Công văn số 4162/QLD-KD ngày 15/04/2020 của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Bí thư BCS Đảng BYT (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT (để b/c);
- Bộ Công Thương (để biết);
- Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính (để p/h
triển khai);
- Cục KCB, Cục YTDP, VPB (để p/h);
- SYT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, GT, ĐKT, KD.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5595/QLD-KD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5595/QLD-KD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2020
Ngày hiệu lực05/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(07/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5595/QLD-KD 2020 xuất khẩu trở lại thuốc phòng chống COVID 19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 5595/QLD-KD 2020 xuất khẩu trở lại thuốc phòng chống COVID 19
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu5595/QLD-KD
       Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
       Người kýVũ Tuấn Cường
       Ngày ban hành05/05/2020
       Ngày hiệu lực05/05/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 tháng trước
       (07/05/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5595/QLD-KD 2020 xuất khẩu trở lại thuốc phòng chống COVID 19

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5595/QLD-KD 2020 xuất khẩu trở lại thuốc phòng chống COVID 19

            • 05/05/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực