Công văn 5596/TCHQ-TXNK

Công văn 5596/TCHQ-TXNK năm 2020 về thu thuế sản phẩm đặt gia công tại doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu trở lại nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5596/TCHQ-TXNK 2020 thu thuế sản phẩm đặt gia công nhập khẩu trở lại nội địa


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5596/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa thuê DNCX gia công

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1526/HQĐNa-TXNK ngày 04/8/2020 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc thu thuế sản phẩm đặt gia công tại doanh nghiệp chế xuất (DNCX) nhập khẩu trở lại nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn xử lý thuế đối với sản phẩm đặt gia công tại DNCX nhập khẩu trở lại nội địa tại điểm 2 công văn số 3018/TCHQ-TXNK ngày 11/5/2020 (đính kèm). Theo đó, trị giá tính thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC. Không tính vào trị giá hải quan sản phẩm sau gia công trị giá của vật tư, nguyên liệu mà doanh nghiệp nội địa đã đưa đi gia công tại DNCX theo hợp đồng gia công.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5596/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5596/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2020
Ngày hiệu lực21/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(07/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5596/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 5596/TCHQ-TXNK 2020 thu thuế sản phẩm đặt gia công nhập khẩu trở lại nội địa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5596/TCHQ-TXNK 2020 thu thuế sản phẩm đặt gia công nhập khẩu trở lại nội địa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5596/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành21/08/2020
        Ngày hiệu lực21/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (07/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5596/TCHQ-TXNK 2020 thu thuế sản phẩm đặt gia công nhập khẩu trở lại nội địa

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5596/TCHQ-TXNK 2020 thu thuế sản phẩm đặt gia công nhập khẩu trở lại nội địa

              • 21/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực