Công văn 56/BXD-KHCN

Công văn số 56/BXD-KHCN về việc đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 56/BXD-KHCN Đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 56/BXD-KHCN
V/v: Đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2009

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

Theo hướng dẫn xây dựng dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) các cấp của Bộ Khoa học & Công nghệ (tại công văn số 2455/BKHCN-KHTC ngày 21 tháng 9 năm 2007), Bộ Xây dựng đã có văn bản số 01/BXD-KHCN ngày 04/01/2008 về hướng dẫn các đơn vị đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu KH cấp Nhà nước và cấp Bộ năm 2009. Ngày 28/4/2008, Bộ KH&CN tiếp tục có Hướng dẫn bổ sung xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2009 (tại công văn số 958/BKHCN-KHTC). Để kịp thời xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2009 theo quy định, Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung các đơn vị xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để thực hiện trong kế hoạch 2009 theo các nội dung sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, ĐỀ TÀI GIAI ĐOẠN 2006 - 2008:

- Đối với các Viện nghiên cứu; các Trường Đại học và Cao đẳng, thực hiện báo cáo chi tiết theo các biểu tại Phụ lục 1 (gửi kèm công văn);

- Đối với các doanh nghiệp; Bệnh viện trực thuộc và các Hội nghề nghiệp, đề nghị báo cáo chi tiết theo Biểu TK2a - Phụ lục 1 (gửi kèm công văn)

II. ĐỀ XUẤT CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2009:

Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 01/BXD-KHCN ngày 04/01/2008 của Bộ Xây dựng và cụ thể như sau:

1. Đối với các Cục, Vụ, Văn phòng trực thuộc Bộ:

- Ngoài việc đăng ký các nhiệm vụ theo hướng dẫn (tại công văn số 01/BXD-KHCN ngày 04/01/2008), đề nghị các đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ và đơn vị mình, chủ động đề xuất các nhiệm vụ đặt hàng cho các đơn vị khác thực hiện nhằm triển khai các nhiệm vụ quản lý và phát triển của Ngành theo các lĩnh vực;

2. Đối với các Viện nghiên cứu; các Trường Đại học và Cao đẳng:

- Việc lập thuyết minh, dự toán chi tiết các nhiệm vụ theo Phụ lục 2 - Biểu A2-PĐXĐT (gửi kèm công văn số 01/BXD-KHCN ngày 04/01/2008) và đăng ký theo các Biểu KH09b đến Biểu KH09h;

3. Đối với các Doanh nghiệp, Bệnh viện trực thuộc và các Hội nghề nghiệp:

- Việc lập thuyết minh, dự toán chi tiết các nhiệm vụ theo Phụ lục 2 - Biểu A2-PĐXĐT (gửi kèm công văn số 01/BXD-KHCN ngày 04/01/2008) và đăng ký theo các Biểu KH09b đến Biểu KH09d;

III. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ:

Việc đăng ký, đề xuất các nhiệm vụ KHCN&MT cấp Bộ gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 5/6/2008;

Đề nghị đồng chí Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch và đề xuất các nhiệm vụ KHCN&MT năm 2009 với các nội dung nêu trên.

 


Nơi nhận:
- Như trên
-
Bộ trưởng (để B/cáo)
- Các Thứ trưởng (để B/cáo)
- Lưu VP, các Vụ: KHCN, KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nguyễn Trung Hoà

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN

1. Các Viện nghiên cứu thuộc Bộ Xây dựng;

2. Trường ĐH Kiến trúc Hà nội;

3. Trường ĐH Kiến trúc Tp. HCM;

4. Các trường Cao đẳng thuộc Bộ

5. Học viện Cán bộ quản lý ngành XD;

6. Trường ĐHXD Hà Nội;

7. Các Tổng Công ty thuộc Bộ;

8. Các Công ty thuộc Bộ;

9. Vụ KTQH, Quản lý HĐXD, HTQT, VLXD, TCCB, Thanh tra, Pháp chế;

10. Cục GĐ, Cục QL nhà; Cục HTĐT, Cục Phát triển đô thị

11. Bệnh viện Xây dựng;

12. Các Hội nghề nghiệp chuyên ngành

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 56/BXD-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu56/BXD-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2008
Ngày hiệu lực20/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 56/BXD-KHCN

Lược đồ Công văn 56/BXD-KHCN Đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 56/BXD-KHCN Đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu56/BXD-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trung Hòa
        Ngày ban hành20/05/2008
        Ngày hiệu lực20/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 56/BXD-KHCN Đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009

              Lịch sử hiệu lực Công văn 56/BXD-KHCN Đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009

              • 20/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực