Công văn 56/BXD-KTQH

Công văn số 56/BXD-KTQH về việc hướng dẫn quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 56/BXD-KTQH hướng dẫn quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn


BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 56/BXD-KTQH
V/v: Hướng dẫn quy hoạch xây dựng Điểm dân cư nông thôn

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty tư vấn  Xây dựng Nghệ An

 

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 65/2007/CV-CT ngày 10/10/2007 của  Công ty tư vấn  Xây dựng Nghệ An đề nghị giải thích một số vướng mắc trong quá trình lập quy hoạch Điểm dân cư nông thôn.

Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Giải thích Điều 32 Nghị định 08/2005/NĐ-CP

Điều 32 Nghị định 08/2005/NĐ-CP quy định đối tượng, giai đoạn và thời gian lập quy hoạch xây dựng Điểm dân cư nông thôn.

- Đối tượng quy hoạch xây dựng Điểm dân cư nông thôn bao gồm: quy hoạch mạng lưới Điểm dân cư và quy hoạch xây dựng Điểm dân cư.

Theo cách hiểu như nội dung câu hỏi của Công ty là đúng. Tuy nhiên, nội dung “quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết” xây dựng tại nông thôn - như cách hiểu của Công ty - đơn giản hơn rất nhiều so với quy hoạch xây dựng đô thị. Nội dung này được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 2, Điểm IV, Mục II Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng.

- Về tỷ lệ bản đồ: Tuỳ theo quy mô diện tích của mỗi xã hoặc của mỗi Điểm dân cư để chọn tỷ lệ thích hợp cho việc lập quy hoạch. Tại Điểm a, hoản 2, Điều 34 Nghị định 08/2005/NĐ-CP đã quy định cụ thể:

+ Quy hoạch xây dựng mạng lưới Điểm dân cư nông thôn (được nghiên cứu trên địa bàn hành chính của toàn xã); bản đồ tỷ lệ 1/5.000 - 1/25.000

+ Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư nông thôn được nghiên cứu trên bản đồ tỷ lệ 1/500 - 2.000.

- Về giai đoạn lập quy hoạch: 

+ Quy hoạch xây dựng mạng lưới Điểm dân cư nông thôn được lập cho giai đoạn 10 -15 năm.

+ Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư nông thôn được lập cho giai đoạn 5 năm.

2/ Về định mức chi phí lập quy hoạch xây dựng Điểm dân cư nông thôn:

Đơn giá lập quy hoạch xây dựng Điểm dân cư nông thôn được tính theo bảng 5, Mục IV, phần II, định mức chi phí quy hoạch xây dựng, ban hành theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Giá lập quy hoạch này chưa tính toán cho quy hoạch xây dựng mạng lưới Điểm dân cư nông thôn trên địa bàn toàn xã. Căn cứ vào Khoản 15, phần I, Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD để xác định giá lập quy hoạch xây dựng mạng lưới Điểm dân cư. Trong đó quy định: Trường hợp công việc lập quy hoạch xây dựng có đặc Điểm riêng khi áp dụng quy định trong văn bản này không phù hợp hoặc chưa được quy định định mức chi phí thì tổ chức được giao quản lý  quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng lập dự toán chi phí trình Người có thẩm quyền phê duyệt”.

3/ Về lập dự toán quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã:

Việc lập dự toán quy hoạch xây dựng các xã trên địa bàn huyện Hưng Nguyên (kèm theo tài liệu) theo phương pháp bóc tách từng phần chi phí cho các loại công việc, văn phòng phẩm, công tác phí ... là phù hợp với hướng dẫn tại Mục trên.

Đề nghị Công ty tư vấn Xây dựng Nghệ An nghiên cứu và thực hiện các văn bản hướng của Sở Xây dựng Nghệ An về việc thẩm định dự toán chi phí quy hoạch mạng lưới Điểm dân cư trên địa bàn xã.

 

 

Nơi gửi:
- Như trên.
- Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An.
- Vụ Kinh tế-tài chính.
- LưuVP, Vụ KTQHXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Đình Tri

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 56/BXD-KTQH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu56/BXD-KTQH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2007
Ngày hiệu lực14/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 56/BXD-KTQH

Lược đồ Công văn 56/BXD-KTQH hướng dẫn quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 56/BXD-KTQH hướng dẫn quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu56/BXD-KTQH
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýLê Đình Tri
       Ngày ban hành14/11/2007
       Ngày hiệu lực14/11/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 56/BXD-KTQH hướng dẫn quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

          Lịch sử hiệu lực Công văn 56/BXD-KTQH hướng dẫn quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

          • 14/11/2007

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/11/2007

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực