Công văn 56/TBNSKNTC-CTĐB

Công văn 56/TBNSKNTC-CTĐB năm 2016 về nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội do địa phương giới thiệu do Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 56/TBNSKNTC-CTĐB nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội địa phương giới thiệu 2016


HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
TIỂU BAN NHÂN SỰ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ C
ÁO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/TBNSKNTC-CTĐB
V/v nộp hồ sơ người ứng cử ĐBQH do địa phương giới thiệu

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2016

 

Kính gửi: y ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Luật bầu cử đại biu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia; Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 31/01/2016 của Ban Tổ chức Trung ương; Nghị quyết số 1135/2016/UBTVQH13 ngày 22/02/2016 của y ban thường vụ Quốc hội. Đbảo đảm sự thống nhất trong việc tiếp nhận và xem xét hồ của người do các địa phương gii thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biu Quốc hội khóa XIV, Tiu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian nộp hồ : Chậm nhất là 17 giờ 00 phút ngày 13/3/2016

2. Địa điểm nộp hồ : Tại nơi làm việc của y ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà người đó được gii thiệu ứng cử hoặc tự ứng cử.

3. Số lượng hồ : mỗi người ứng cử nộp 02 bộ hồ sơ.

4. Hồ sơ người ứng cử:

Hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội phải khai đầy đủ, trung thực, chính xác theo các mẫu quy định tại Điều 1 và Điều 2, Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia.

5. Thủ tục tiếp nhận hồ :

5.1. Người ứng cử địa phương tự mình nộp hồ sơ tại y ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trường hợp ủy nhiệm cho đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị của người ứng cử nộp hồ phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

5.2. Người được y ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân công tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra tại chỗ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ tiếp nhận và giao giấy biên nhận cho người ứng cử (theo mẫu số 9, Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia).

5.3. y ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm nhận và xem xét hồ sơ của người ứng cử, người tự ứng cử địa phương mình;

5.4. Sau khi nhận đủ 02 bộ hồ sơ, y ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nộp ngay 01 bộ hồ sơ của người ứng cử kèm danh sách trích ngang những người ứng cử theo mẫu về Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo trước 17 giờ ngày 15/3/2016 tại địa chỉ: Phòng 5b29, tầng 5 - Nhà Quốc hội, số 02, đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại: 080.41994 hoặc 080.41995

Danh sách người ứng cử được gửi bản file (exel) về Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại hai địa chỉ email: [email protected]; [email protected]

Đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn cụ thể đến người được giới thiệu ứng cử và cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử các nội dung nêu trên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị phản ánh với Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia (qua Tổ giúp việc về nhân sự theo số điện thoại nêu trên) để kịp thời xử lý.

(Xin gửi kèm theo: Danh mục hồ sơ, Mu danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XIV).

Xin trân trọng cám ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các
y viên HĐBCQG (để b/c);
- Thành viên Tiểu ban NS&GQKNTC;
- Ban CTĐB;
- VPQH (để phối hợp);
- VPHĐBCQG (để phối hợp);
- Lưu: HC, TBNS&GQKNTC.

Số Epas: 13682

TM. TIỂU BAN NHÂN SỰ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
KT. TRƯỞNG TIỂU BAN
ỦY VIÊN
Trần Văn Túy

 

DANH MỤC MỖI BỘ HỒ SƠ CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH KHÓA XIV

STT

Tên tài liệu

Số lượng

Ghi chú

1.

Đơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

01

Mu số 1/BCĐBQH

2.

Sơ yếu lý lịch

01

Mu số 2/BCĐBQH

3.

Tiểu sử tóm tắt

01

Mu số 3/BCĐBQH

4.

Bản kê khai tài sản, thu nhập

01

Mu số 4/BCĐBQH

5.

Ảnh 4cm x 6cm

03

Không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt

6.

Tài liệu khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH/TP TTTW:
(đóng dấu của Ủy ban b
u cử vào góc)

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

STT

Tỉnh/ Thành phố

Đơn vị bầu csố

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Quê quán

Nơi cư trú

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay

Nơi làm việc

Ngày vào Đảng

Đại biểu Quốc hội khóa

Đại biu HĐND nhiệm kỳ

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 56/TBNSKNTC-CTĐB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu56/TBNSKNTC-CTĐB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2016
Ngày hiệu lực04/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 56/TBNSKNTC-CTĐB nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội địa phương giới thiệu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 56/TBNSKNTC-CTĐB nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội địa phương giới thiệu 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu56/TBNSKNTC-CTĐB
        Cơ quan ban hànhTiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo
        Người kýTrần Văn Túy
        Ngày ban hành04/03/2016
        Ngày hiệu lực04/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 56/TBNSKNTC-CTĐB nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội địa phương giới thiệu 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 56/TBNSKNTC-CTĐB nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội địa phương giới thiệu 2016

            • 04/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực