Công văn 56/TXNK-CST

Công văn 56/TXNK-CST năm 2018 về khai báo tờ khai VNACCS trường hợp đăng ký Danh mục miễn thuế bằng giấy do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 56/TXNK-CST 2018 khai báo tờ khai VNACCS đăng ký Danh mục miễn thuế bằng giấy


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/TXNK-CST
V/v khai báo tờ khai VNACCS

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 1730/HQĐT-NV ngày 27/11/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp báo cáo vướng mắc khai báo tờ khai VNACCS đối với trường hợp đăng ký Danh mục miễn thuế bằng giấy, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì: “Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử tự động trừ lùi số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng với s lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế.

Trường hợp thông báo Danh mục bằng giấy, cơ quan hải quan thực hiện cập nhật và trừ lùi số lượng hàng hóa đã xuất khu, nhập khẩu tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế.

Trường hợp nhập khẩu miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền, phải nhập khẩu làm nhiều chuyến đ lắp ráp thành t hợp, thành dây chuyền hoàn chỉnh, không thể thực hiện trừ lùi theo số lượng hàng hóa tại thời điểm nhập khu thì trong thời hạn 15 ngày kể từ khi kết thúc việc nhập khu lô hàng cuối cùng của mi tổ hợp, dây chuyền, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổng hợp các tờ khai đã nhập khẩu và quyết toán với cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hp doanh nghiệp đăng ký tờ khai trên Hệ thống VNACCS để nhập khẩu hàng hóa theo tổ hợp, dây chuyền (tổ hợp dây chuyền này đã được Thông báo Danh mục miễn thuế bằng giấy với cơ quan hải quan) thì khai mã XN920 tại chỉ tiêu Mã miễn/giảm/không chịu thuế nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 56/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu56/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2018
Ngày hiệu lực03/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 56/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 56/TXNK-CST 2018 khai báo tờ khai VNACCS đăng ký Danh mục miễn thuế bằng giấy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 56/TXNK-CST 2018 khai báo tờ khai VNACCS đăng ký Danh mục miễn thuế bằng giấy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu56/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành03/01/2018
        Ngày hiệu lực03/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 56/TXNK-CST 2018 khai báo tờ khai VNACCS đăng ký Danh mục miễn thuế bằng giấy

            Lịch sử hiệu lực Công văn 56/TXNK-CST 2018 khai báo tờ khai VNACCS đăng ký Danh mục miễn thuế bằng giấy

            • 03/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực