Công văn 56/UBND-KSTT

Công văn 56/UBND-KSTT năm 2013 về đính chính văn bản do Tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 56/UBND-KSTT đính chính văn bản Hà Nam 2013


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/UBND-KSTT
V/v Đính chính văn bản

Hà Nam, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

 

Ngày 31 tháng 8 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên kỹ thuật trình bày chưa phù hợp với Đính chính số 181/ĐC-CP ngày 23 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ (do Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký thừa ủy quyền Thủ tướng) về đính chính Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Điều 30 Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Điều 8 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;các quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đính chính Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 về trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

Đã viết: “Thực hiện trình tự thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định tại các Điều 27, 28, 29 và 38 Nghị định 69/2009/NĐ-CP

Nay đính chính lại như sau: “Thực hiện trình tự thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định tại các Điều 29, 30 và 31 Nghị định 69/2009/NĐ-CP”.

2. Hiệu lực thi hành và nội dung Đính chính trên là một phần không tách rời của Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Như kính gửi;
- VPUB: CPVP, các CV, CB,
- Lưu: VT, KSTT, TNMT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Quang Cẩm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 56/UBND-KSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu56/UBND-KSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2013
Ngày hiệu lực11/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 56/UBND-KSTT

Lược đồ Công văn 56/UBND-KSTT đính chính văn bản Hà Nam 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 56/UBND-KSTT đính chính văn bản Hà Nam 2013
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu56/UBND-KSTT
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýBùi Quang Cẩm
       Ngày ban hành11/01/2013
       Ngày hiệu lực11/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 56/UBND-KSTT đính chính văn bản Hà Nam 2013

          Lịch sử hiệu lực Công văn 56/UBND-KSTT đính chính văn bản Hà Nam 2013

          • 11/01/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 11/01/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực