Công văn 560/CĐKGDBĐ-QLNV

Công văn 560/CĐKGDBĐ-QLNV năm 2014 hướng dẫn lựa chọn Trung tâm Đăng ký giải quyết đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; phương thức thông báo phí qua địa chỉ thư điện tử của khách hàng thường xuyên do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 560/CĐKGDBĐ-QLNV 2014 Đăng ký giải quyết đơn đăng ký cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm


BỘ TƯ PHÁP
CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 560/CĐKGDBĐ-QLNV
V/v hướng dẫn lựa chọn Trung tâm Đăng ký giải quyết đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; phương thức thông báo phí qua địa chỉ thư điện tử của khách hàng thường xuyên

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: ……………………………………………………………..
………………………………………………………………

 

Nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là khách hàng) trong việc đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển), Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trân trọng đề nghị Quý Ngân hàng quan tâm thông báo và chỉ đạo các Chi nhánh, Phòng giao dịch, các đơn vị trực thuộc hệ thống (bao gồm các Chi nhánh, Phòng giao dịch, đơn vị trực thuộc đã đăng ký là khách hàng thường xuyên và chưa đăng ký là khách hàng thường xuyên của Cục Đăng ký) thực hiện một số nội dung sau đây:

I. Về lựa chọn Trung tâm Đăng ký giải quyết đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng

1. Trường hợp Quý khách hàng gửi đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng theo các phương thức bưu điện, trực tiếp, fax, thư điện tử: Quý khách hàng có quyền lựa chọn một trong các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản (sau đây gọi là Trung tâm Đăng ký) của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm để gửi đơn và Trung tâm Đăng ký nơi Quý khách hàng lựa chọn sẽ có trách nhiệm giải quyết đơn yêu cầu.

2. Trường hợp Quý khách hàng gửi đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng trên hệ thống đăng ký trực tuyến: Trước mắt, để có cơ sở cho Trung tâm Đăng ký giải quyết đơn theo yêu cầu của Quý khách hàng, đề nghị Quý khách hàng lựa chọn Trung tâm Đăng ký giải quyết đơn yêu cầu bằng hình thức tích dấu (x) vào ô tương ứng theo Mẫu Phiếu gửi kèm theo Công văn này.

Trong thời gian tới, sau khi phần mềm được hoàn thiện, nâng cấp thì Quý khách hàng tự lựa chọn Trung tâm Đăng ký giải quyết đơn yêu cầu trên giao diện phần mềm đăng ký trực tuyến.

II. Về phương thức thông báo nộp phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên

Từ năm 2015, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm sẽ thực hiện việc gửi Thông báo nộp phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên qua địa chỉ thư điện tử của tổ chức tín dụng là khách hàng thường xuyên. Sau khi Quý khách hàng thường xuyên đã nộp phí theo quy định thì Cục Đăng ký sẽ chuyển lại Thông báo nộp phí (bản chính) và hóa đơn qua đường bưu điện để Quý khách hàng thường xuyên có căn cứ thanh quyết toán nội bộ.

Do đó, để có cơ sở thực hiện việc gửi thông báo nêu trên, đề nghị Quý Ngân hàng quan tâm thông báo và chỉ đạo các Chi nhánh, Phòng giao dịch, đơn vị trực thuộc hệ thống cung cấp địa chỉ thư điện tử của từng Chi nhánh, Phòng giao dịch, đơn vị trực thuộc (được hiểu là bộ phận hoặc đầu mối của đơn vị đó được giao phụ trách việc nộp phí khách hàng thường xuyên và địa chỉ thư điện tử phải có tính ổn định, lâu dài) theo Mẫu Phiếu gửi kèm theo Công văn này.

Quý khách hàng gửi Mẫu Phiếu qua đường bưu điện về Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi qua số fax 04.62739690 hoặc gửi bản file Mẫu Phiếu vào địa chỉ thư điện tử: [email protected] trước ngày 15/01/2015.

Trên đây là hướng dẫn lựa chọn Trung tâm Đăng ký giải quyết đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin và việc thông báo phí qua địa chỉ thư điện tử của Quý khách hàng thường xuyên, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trân trọng đề nghị Quý Ngân hàng thông báo và chỉ đạo các Chi nhánh, Phòng giao dịch, đơn vị trực thuộc hệ thống để thống nhất thực hiện.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Ngân hàng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục (để chỉ đạo);
- Trung tâm số 1, 2, 3 (để th/hiện);
- Lưu: VT, Phòng QLNV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Tuấn Ngọc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 560/CĐKGDBĐ-QLNV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu560/CĐKGDBĐ-QLNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực12/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 560/CĐKGDBĐ-QLNV

Lược đồ Công văn 560/CĐKGDBĐ-QLNV 2014 Đăng ký giải quyết đơn đăng ký cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 560/CĐKGDBĐ-QLNV 2014 Đăng ký giải quyết đơn đăng ký cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu560/CĐKGDBĐ-QLNV
        Cơ quan ban hànhCục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
        Người kýPhạm Tuấn Ngọc
        Ngày ban hành12/12/2014
        Ngày hiệu lực12/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 560/CĐKGDBĐ-QLNV 2014 Đăng ký giải quyết đơn đăng ký cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 560/CĐKGDBĐ-QLNV 2014 Đăng ký giải quyết đơn đăng ký cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm

              • 12/12/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/12/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực