Công văn 5606/BKH-KHGDMT

Công văn về việc xây dựng kế hoạch ĐTCB giai đoạn 2001-2005 và năm 2002

Nội dung toàn văn Công văn 5606/BKH-KHGDMT xây dựng kế hoạch ĐTCB giai đoạn 2001-2005 và năm 2002


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5606/BKH-KHGDMT
Về việc xây dựng kế hoạch ĐTCB giai đoạn 2001-2005 và năm 2002

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2001

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc TW
- Các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW
(Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 

Để phục vụ kịp thời yêu cầu xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước, ngành, vùng, địa phương và các dự án lớn, trọng điểm của Nhà nước đồng thời tổng hợp vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2005 và kế hoạch 2002 trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc TW, các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW đánh giá kết quả Điều tra cơ bản giai đoạn 1996-2000 và năm 2001, xây dựng các đề án, dự án và xác định nhiệm vụ điều tra cơ bản cần thực hiện trong giai đoạn 2001-2005 và năm 2002 thuộc cơ quan và địa phương mình phụ trách.

Mục tiêu, nội dung điều tra cơ bản cần tập trung theo hướng chủ yếu sau đây:

- Điều tra cơ bản thường xuyên và đột xuất sự biến động về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xã hội và môi trường để đánh giá được tiềm năng tài nguyên, hiện trạng và ẩn hoạ môi trường; các nguồn lực nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội - môi trường của cả nước, của từng vùng kinh tế trọng điểm và của các địa phương.

- Điều tra cơ bản nhằm cung cấp những tư liệu phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài của đất nước; xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước, các vùng kinh tế trọng điểm; trước mắt phục vụ xây dựng kế hoạch 5 năm 2001-2005 và 2006-2010 và chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020.

- Điều tra cơ bản nhằm cung cấp những tư liệu cho việc xây dựng và thực hiện các dự án lớn và trọng điểm về kinh tế, xã hội và môi trường của Nhà nước.

- Điều tra cơ bản nhằm cung cấp những tư liệu làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách của nhà nước trong giai đoạn thực hiện CNH, HĐN đất nước.

Những đề án, dự án và nhiệm vụ điều tra cơ bản cần xác định rõ nguồn lực để thực hiện, trong đó chú trọng phát huy các nguồn lực sẵn có của đơn vị, địa phương; xác định rõ nguồn vốn đầu tư (vốn trong nước, nước ngoài, vốn từ ngân sách nhà nước từ các chương trình, dự án đã được duyệt; và huy động các nguồn khác…)

Đề nghị Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc TW, các tỉnh, thành phố gửi kế hoạch điều tra cơ bản 5 năm 2001-2005 và năm 2002 cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đồng thời với tiến độ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001-2005 và năm 2002 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

 

Phan Quang Trung

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5606/BKH-KHGDMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5606/BKH-KHGDMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2001
Ngày hiệu lực20/08/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5606/BKH-KHGDMT

Lược đồ Công văn 5606/BKH-KHGDMT xây dựng kế hoạch ĐTCB giai đoạn 2001-2005 và năm 2002


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5606/BKH-KHGDMT xây dựng kế hoạch ĐTCB giai đoạn 2001-2005 và năm 2002
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5606/BKH-KHGDMT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýPhan Quang Trung
        Ngày ban hành20/08/2001
        Ngày hiệu lực20/08/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5606/BKH-KHGDMT xây dựng kế hoạch ĐTCB giai đoạn 2001-2005 và năm 2002

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5606/BKH-KHGDMT xây dựng kế hoạch ĐTCB giai đoạn 2001-2005 và năm 2002

              • 20/08/2001

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/08/2001

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực