Công văn 561/BKHĐT-KTNN

Công văn 561/BKHĐT-KTNN năm 2014 thông báo vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 561/BKHĐT-KTNN năm 2014 thông báo vốn trái phiếu chính phủ xây dựng nông thôn mới


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 561/BKHĐT-KTNN
V/v Thông báo vốn TPCP giai đoạn 2014-2016 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới như sau:

1. Dự kiến vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại phụ lục kèm theo.

Việc thông báo dự kiến kế hoạch nguồn vốn này, cùng với vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn đóng góp từ cộng đồng và các nguồn vốn dự kiến huy động khác, nhằm giúp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động trong việc cân đối các nguồn vốn; khắc phục tồn tại hạn chế trong việc lập và thực hiện kế hoạch đầu tư trong thời gian qua.

2. Trên cơ sở nhu cầu và dự kiến khả năng cân đối vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016; căn cứ đặc điểm, điều kiện thực tế của mình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sắp xếp thứ tự ưu tiên, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NN&PTNT;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Kinh tế, Ủy ban TCNS của Quốc hội;
- Các Đoàn ĐB Quốc hội các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Vụ: TCTT, THKTQD, KTĐP<
- Lưu: VT, KTNN (3b).

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

Tỉnh Bình Phước

PHỤ LỤC

VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ DỰ KIẾN 2014-2016
(Kèm theo văn bản số 561/BKHĐT-KTNN ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

Chương trình

Giai đoạn 2014-2016

Ghi chú

 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

145.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 561/BKHĐT-KTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu561/BKHĐT-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2014
Ngày hiệu lực25/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 561/BKHĐT-KTNN năm 2014 thông báo vốn trái phiếu chính phủ xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 561/BKHĐT-KTNN năm 2014 thông báo vốn trái phiếu chính phủ xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu561/BKHĐT-KTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành25/01/2014
        Ngày hiệu lực25/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 561/BKHĐT-KTNN năm 2014 thông báo vốn trái phiếu chính phủ xây dựng nông thôn mới

             Lịch sử hiệu lực Công văn 561/BKHĐT-KTNN năm 2014 thông báo vốn trái phiếu chính phủ xây dựng nông thôn mới

             • 25/01/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/01/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực