Công văn 561/TXNK-CST

Công văn 561/TXNK-CST năm 2018 về vướng mắc khai báo mã biểu thuế, mã miễn thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 561/TXNK-CST 2018 vướng mắc khai báo mã biểu thuế mã miễn thuế


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 561/TXNK-CST
V/v vướng mắc khai báo mã biểu thuế, mã miễn thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh ĐăkLk.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 02/HQĐL-NV ngày 03/01/2018 của Cục Hải quan tỉnh ĐăkLắk báo cáo vướng mắc về việc khai báo mã biểu thuế, mã miễn thuế. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Phụ lục II Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và thiết kế hệ thống VNACCS thì:

- Người khai hải quan nhập số Danh mục miễn thuế tại chỉ tiêu “Số Danh mục miễn thuế nhập khẩu”, đồng thời nhập mã miễn thuế nhập khẩu tại chỉ tiêu “Mã miễn/giảm/không chịu thuế nhập khẩu” trong trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế phải thông báo Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS; trường hợp không thuộc đối tượng thông báo Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS thì nhập mã miễn thuế nhập khẩu tại chỉ tiêu “Mã miễn/giảm/không chịu thuế nhập khẩu” và không phải nhập vào chỉ tiêu “Số danh mục miễn thuế nhập khẩu”.

- Người khai hải quan nhập mã Biểu thuế tương ứng loại thuế sut thuế nhập khẩu, tại chỉ tiêu “Mã biểu thuế nhập khẩu”, nhập mã B30 trong trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu; không nhập mã B30 trong trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Bảng mã Biểu thuế nhập khẩu, bảng mã miễn, giảm, không chịu thuế được đăng tại website Tổng cục Hải quan: https://www.customs.gov.vn/default.aspx).

2. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh ĐăkLắk căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên quan đến việc khai báo trên hệ thống VNACCS, thì Cục Hải quan tỉnh ĐăkLắk liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan (HelpDesk) hoặc hòm thư hỗ trợ: [email protected] để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh ĐăkLắk được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
CST (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 561/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu561/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2018
Ngày hiệu lực25/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 561/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 561/TXNK-CST 2018 vướng mắc khai báo mã biểu thuế mã miễn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 561/TXNK-CST 2018 vướng mắc khai báo mã biểu thuế mã miễn thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu561/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành25/01/2018
        Ngày hiệu lực25/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 561/TXNK-CST 2018 vướng mắc khai báo mã biểu thuế mã miễn thuế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 561/TXNK-CST 2018 vướng mắc khai báo mã biểu thuế mã miễn thuế

             • 25/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực