Công văn 561/VPCP-KTN

Công văn 561/VPCP-KTN năm 2016 điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 561/VPCP-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 561/VPCP-KTN
V/v: điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 16756/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 12 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Quốc phòng (Công văn số 12274/BQP-TM ngày 31 tháng 12 năm 2015), Tài chính (Công văn số 97/BTC-ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2016) và Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 95/BTNMT-KH ngày 12 tháng 01 năm 2016) về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và thỏa thuận đầu tư xây dựng, công bố mở cảng cạn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức nghiên cứu, lập điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; đồng thời, thực hiện việc thỏa thuận đầu tư xây dựng và công bố mở cảng cạn, bao gồm cả dự án đầu tư cảng cạn của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, NC;
-
Lưu: VT, KTN (3b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 561/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu561/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2016
Ngày hiệu lực22/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 561/VPCP-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 561/VPCP-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu561/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành22/01/2016
        Ngày hiệu lực22/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 561/VPCP-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 561/VPCP-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn 2016

              • 22/01/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/01/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực