Công văn 5611/TCHQ-TXNK

Công văn 5611/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5611/TCHQ-TXNK 2019 miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5611/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn Minh Anh.
(Tầng 11, tòa nhà VEAM Tây Hồ, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/MIAN - 2019 ngày 20/8/2019 của Công ty CP Tập đoàn Minh Anh về việc hoàn thuế, miễn thuế đối với hàng hóa nhập để SXXK đưa đi gia công lại trong nước. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế. Cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng không trực tiếp sản xuất toàn bộ hàng xuất khẩu mà đưa một phần hoặc toàn bộ hàng hóa đã nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công một hoặc một số công đoạn sau đó nhận lại sản phẩm sau gia công để tiếp tục sản xuất và xuất khẩu sản phẩm hoặc đưa hàng hóa nhập khẩu vào sản xuất, sau đó thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công một hoặc một số công đoạn, nhận lại sản phẩm sau gia công để tiếp tục sản xuất và/hoặc xuất khẩu sản phẩm thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nên không được miễn thuế nhập khẩu đối với phần hàng hóa nhập khẩu đưa đi gia công.

Trước mắt, đề nghị Công ty CP Tập đoàn Minh Anh thực hiện theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP .

Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Công ty để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP phù hợp với tình hình thực tế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Tập đoàn Minh Anh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Thuộc tính Công văn 5611/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5611/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2019
Ngày hiệu lực03/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5611/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 5611/TCHQ-TXNK 2019 miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5611/TCHQ-TXNK 2019 miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5611/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành03/09/2019
        Ngày hiệu lực03/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5611/TCHQ-TXNK 2019 miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5611/TCHQ-TXNK 2019 miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

            • 03/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực