Công văn 5611/TCHQ-TXNK

Công văn 5611/TCHQ-TXNK năm 2016 xử lý hợp đồng gia công tồn đọng của Công ty Giầy Hà Tây do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5611/TCHQ-TXNK xử lý hợp đồng gia công tồn đọng Công ty Giầy Hà Tây 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5611/TCHQ-TXNK
V/v xử lý hợp đồng gia công tồn đọng của Công ty Giầy Hà Tây

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 1236/HQHN-TXNK ngày 20/4/2016 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về vướng mắc xử lý hợp đồng gia công tồn đọng của Công ty Giầy Hà Tây, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp:

- Khoản 4 Điều 76 Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, khoản 1 Điều 22 Nghị định 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể Công ty nhà nước quy định: “Trường hợp sáp nhập công ty thì công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền lợi hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị sáp nhập”.

- Khoản 2, khoản 4 Điều 55 Luật Quản lý thuế năm 2006 quy định doanh nghiệp bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại.

Theo các quy định trên và Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 01/10/2009 của UBND TP. Hà Nội về việc sáp nhập Công ty Giầy Hà Tây vào Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cung ứng nhân lực và Thương mại Quốc tế thì nguyên tắc sáp nhập là nguyên hiện trạng (trong đó bao gồm: toàn bộ cơ sở vật chất như tài sản, trụ sở, phương tiện vận chuyển, vật tư, hàng hóa,... hiện Công ty Giầy Hà Tây đang quản lý và sử dụng; Các vấn đề tài chính hiện tại, bao gồm cả công nợ và các phát sinh khác (nếu có). Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cung ứng nhân lực và Thương mại Quốc tế “Kế thừa quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Công ty Giầy Hà Tây theo quy định của pháp luật”. Theo đó, Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cung ứng nhân lực và Thương mại Quốc tế phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán của Công ty Giầy Hà Tây.

2. Về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt:

Căn cứ quy định tại Điều 65 Luật Quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật quản lý thuế năm 2012), trường hợp của Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cung ứng nhân lực và Thương mại Quốc tế không thuộc đối tượng được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt.

3. Về việc xử lý tiền phạt vi phạm hành chính:

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội cung cấp tài liệu, báo cáo cụ thể quá trình thi hành các Quyết định xử phạt VPHC về thuế, quyết định truy thu thuế, việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành QĐ hành chính về thuế gửi về Tổng cục để báo cáo Bộ cho ý kiến chỉ đạo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5611/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5611/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2016
Ngày hiệu lực16/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5611/TCHQ-TXNK xử lý hợp đồng gia công tồn đọng Công ty Giầy Hà Tây 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5611/TCHQ-TXNK xử lý hợp đồng gia công tồn đọng Công ty Giầy Hà Tây 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5611/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành16/06/2016
        Ngày hiệu lực16/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5611/TCHQ-TXNK xử lý hợp đồng gia công tồn đọng Công ty Giầy Hà Tây 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5611/TCHQ-TXNK xử lý hợp đồng gia công tồn đọng Công ty Giầy Hà Tây 2016

           • 16/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực