Công văn 5615/VPCP-CN

Công văn 5615/VPCP-CN năm 2021 về chi phí bảo quản công trình dự án trong thời gian chờ bàn giao kết thúc hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5615/VPCP-CN 2021 chi phí bảo quản công trình trong thời gian kết thúc hợp đồng BOT


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5615/VPCP-CN
V/v chi phí bảo quản công trình dự án trong thời gian chờ bàn giao kết thúc hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 8229/BTC-ĐT ngày 26 tháng 7 năm 2021) về chi phí bảo quản công trình dự án trong thời gian chờ bàn giao kết thúc hợp đồng BOT và hoàn tất thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên, căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và pháp luật có liên quan, phối hợp với doanh nghiệp dự án BOT để sớm hoàn thành quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định; rà soát các chi phí, doanh thu trong thời gian vận hành dự án đ đàm phán, xác định thời hạn chấm dứt hợp đồng làm cơ sở triển khai chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thanh lý hợp đồng dự án PPP theo quy định.

2. Bộ Tài chính kịp thời hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải trong quá trình xem xét, áp dụng quy định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn của từng hợp đồng BOT trong trường hợp có phát sinh vướng mắc, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Minh Khái,
PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTTH, TKBT, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5615/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5615/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2021
Ngày hiệu lực16/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(18/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5615/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 5615/VPCP-CN 2021 chi phí bảo quản công trình trong thời gian kết thúc hợp đồng BOT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5615/VPCP-CN 2021 chi phí bảo quản công trình trong thời gian kết thúc hợp đồng BOT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5615/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành16/08/2021
        Ngày hiệu lực16/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (18/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5615/VPCP-CN 2021 chi phí bảo quản công trình trong thời gian kết thúc hợp đồng BOT

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5615/VPCP-CN 2021 chi phí bảo quản công trình trong thời gian kết thúc hợp đồng BOT

              • 16/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực