Công văn 5617/VPCP-KTN

Công văn 5617/VPCP-KTN năm 2014 thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 do Văn phòng Chính phủ

Nội dung toàn văn Công văn 5617/VPCP-KTN 2014 điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh đến 2025


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5617/VPCP-KTN
V/v thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu KT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (Tờ trình số 284/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2014) trình Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng nghiên cứu, xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 tại Tờ trình nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục; Trợ lý TTgCP; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5617/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5617/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2014
Ngày hiệu lực25/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5617/VPCP-KTN 2014 điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh đến 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5617/VPCP-KTN 2014 điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh đến 2025
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5617/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành25/07/2014
        Ngày hiệu lực25/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5617/VPCP-KTN 2014 điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh đến 2025

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5617/VPCP-KTN 2014 điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh đến 2025

              • 25/07/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/07/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực