Công văn 5624/BGDĐT-GDTX

Công văn 5624/BGDĐT-GDTX năm 2015 hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5624/BGDĐT-GDTX hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ 2015


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5624/BGDĐT-GDTX
V/v hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Phúc đáp công văn số 3694/BTP-TCCB ngày 09/10/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành ban hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 (QĐ số 66) và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 (khung 6 bậc) đều được xây dựng tương thích với Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét mức độ tương đương của chứng chỉ tiếng Anh thực hành trình độ A, B, C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 (QĐ số 177) với Khung CEFR.

Theo khuyến nghị của Hội đồng thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất như sau:

(1) Trình độ A theo QĐ số 177 và trình độ A1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc;

(2) Trình độ B theo QĐ số 177 và trình độ A2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc;

(3) Trình độ C theo QĐ số 177 và trình độ B1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc;

(4) Trình độ B2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 4 của Khung 6 bậc;

(5) Trình độ C1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc;

(6) Trình độ C2 theo QĐ s66 tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc.

Việc chấp nhận chứng chỉ nào để xác nhận năng lực ngoại ngữ trong tuyển dụng người lao động thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý, tuyển dụng. Tiêu chuẩn ngoại ngữ cho cán bộ công chức, viên chức phải tuân thủ theo quy định của Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý nhân sự.

Trên đây là ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Quý Bộ Tư pháp để tham khảo, xem xét quyết định.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ GDTX (để b/c);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Lưu VT, GDTX.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5624/BGDĐT-GDTX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5624/BGDĐT-GDTX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2015
Ngày hiệu lực29/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5624/BGDĐT-GDTX hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5624/BGDĐT-GDTX hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5624/BGDĐT-GDTX
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Hồng Sơn
        Ngày ban hành29/10/2015
        Ngày hiệu lực29/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5624/BGDĐT-GDTX hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5624/BGDĐT-GDTX hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ 2015

           • 29/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực